“เมื่อไหร่เราถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต

และผลกำไรขององค์กร องค์กรนั้นก็จะขาดเราไม่ได้

แต่หากเมื่อไหร่องค์กรมองว่าเราคือต้นทุน เขาจะกำจัดเราทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้

by อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

ผู้ชํานาญการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และองค์กร มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ

September 5, 2019

5 วิธีการบริหารเวลาขั้นเทพ

1.วางแผนการใช้เวลา
- ก่อนเริ่มต้นการทำงานคุณจะต้องมีการคิดวางแผนไว้ล่วงหน้า ว่าในแต่ละวันคุณจะทำอะไรบ้าง เรียงลำดับความสำคัญจนครบทุกงาน จะทำให้คุณไม่สับสนและถ้าคุณทำตามอย่างเป็นระบบ คุณจะใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


2.การแบ่งงานให้ผู้อื...