top of page
หลักสูตร-เทคนิคการสอนงานแบบ-On-the-job-training-สู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ.jpg
1.png
หลักสูตรตามความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กร.png

Toppro เรามีหลักสูตรที่หลากหลายและออกแบบหลักสูตรตามความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กร

หลักสูตรเฉพาะด้าน

CONTACT
icon-03.png
อบรม-Public-และ-IN-house-Training-อบรม-ออนไลน์-hr.png

เรามีบริการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ทั้งรูปแบบ Public Training/ IN-house Training และหลักสูตร Online Training

รูปแบบหลากหลาย

CONTACT
2-0.png
คัดสรรคุณภาพ-วิทยากร.png

คัดสรรคุณภาพ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่จะถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง เข้าใจง่าย นำไปปรับในองค์กรได้

CONTACT

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา
ABOUT US

ศูนย์การเรียนรู้ Toppro สถาบันฝึกอบรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อสร้างศักยภาพทีมงานและจัดการพฤติกรรมองค์กร เพื่อกระตุ้นพลังของทีมได้อย่างถูกจุด โดยในปัจจุบันเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ ปัจจุบันเราได้ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 14 ปี

phone-call-01.png
Phone Number

OR

open-email-02.png
Email Address

SERVICES

บริการของเรา
OUR SERVICES

ศูนย์บริการฝึกอบรมสำหรับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (HR), ทักษะการเป็นหัวหน้างาน, การเป็นผู้นำ,

การทำงานเป็นทีม, ด้านการเพิ่มผลผลิต, ด้านระบบมาตรฐานสากล ISO, ด้านการสรรหา บุคลากร, ด้านการบริการการตลาด

และการขาย, ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง, ด้านการจัดทำกิจกรรม 5ส และ QCC, บริการงานที่ปรึกษา

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ฝึกอบรม HR -  In-house Training.png
IN-House Training

ฝึกอบรมภายในองค์กร

ฝึกอบรม-HR---Public-Training-1.png
Public Training

ฝึกอบรมภายนอกองค์กร

อบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างาน - (Supervisor skill).png
Supervisory Skill

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน

อบรมหลักสูตร-การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์-HRM&HRD.png
HRM & HRD

ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

Read More
บริการ-ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร-Consult-HR.png
Toppro Consult

บริการให้คำปรึกษาพัฒนาองค์กร

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม-กิจกรรมนันทนาการ-Even-Team-1.png
Event&Team Building

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ

เว็บให้คำปรึกษา

การลงทุนในความรู้ จะอยู่กับคุณไปอีกนาน

และสามารถต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด

 
 
OR
user.png
Line toppro.png

PUBLIC

หลักสูตร ขายดี

PUBLIC TRAINING

Onsite | Online

" พัฒนาองค์กรด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย มุ่งเน้นการนำความรู้ Workshop และเทคนิคจากประสบการณ์จริง

ของวิทยากรในรูปแบบการเรียนรู้ กระชับ เข้าใจง่าย "

หลักสูตรอบรม-เจาะลึกการประยุกต์ใช้-พรบ.-คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ HR ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้

ได้ถูกต้อง

อบรม-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
 

เทคนิคและทักษะของการเป็น

หัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

อบรม-การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารการพูด การฟัง พัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

อบรม-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ-ISO-9001--2015.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

เตรียมความพร้อมกับการตรวจ

ตามระบบ ISO9001:2015

เกี่ยวกับเรา

TOPPRO TRAINING

เหมาะกับใคร?

แผนกทรัพยากรบุคคล , พนักงานใหม่ , พัฒนาความสัมพันธ์ภายในองค์กร , ผู้บริหาร , 

ผู้จัดการ , หัวหน้างาน , พนักงาน , เจ้าของกิจการ , หรือผู้ที่สนใจ

Our Servuces

IN-HOUSE

หลักสูตรแนะนำ
IN-HOUSE TRAINING
Onsite | Online

" บริการจัดฝึกอบรมภายในหน่วยงานหรือนอกสถานที่ ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย มีความเข้าใจองค์กร

ทั้งในแง่หลักสูตรฝึกอบรม และวิทยากรที่มีความผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมามีประสิทธิภาพต่อบุคลากร

ที่ผ่านการฝึกอบรม โดยตรงต่อองค์กร "

ตัวอย่างการสอน

เน้นการพัฒนาองค์กร สร้างศักยภาพทีมงาน การจัดการพฤติกรรมในองค์กร การดึงศักยภาพทีมงาน

โดยสอนรูปแบบการเรียนที่ "กระชับ เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้จริง" พร้อมยกตัวอย่าง และทำ Workshop

   เสริมความรู้ทักษะของหัวหน้างาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นหัวหน้างานมืออาชีพในการพัฒนาเป็นองค์กรและเป็นผู้นำที่ดีสำหรับลูกน้อง

   การพัฒนาผู้นำในองค์กร และการทำงานเป็นทีมจำเป็นต่อ

ทุกองค์กรต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปพัฒนาองค์กร

   การปฏิบัติงาน ย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกองค์การ เช่น เกิดจากความผิดพลาดจากคน (human error) ผิดพลาดจากผลิตสินค้า ที่ไม่ได้มาตรฐาน

   การจัดทำค่าจ้างเงินเดือน เป็นหลักสำคัญที่ต้องมีระบบการบริหารคน ในการจ้างค่าตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบเงินเดือน โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กร

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง