Experience

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

และมีประสบการณ์ตรง

บรรยากาศ
การฝึกอบรม

บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเองและเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานได้จริง

Workshop

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน เพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม

การรับรอง

เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรอง

จากบริษัท Toppro

WELCOME TO TOPPRO

เกี่ยวกับบริษัทเรา

    บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด 

ก่อตั้ง 17 กันยายน 2549 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคตะวันออก ชลบุรี ได้ดำเนินธุรกิจบริการจัดอบรมและสัมมนาโดยได้รับการรับรองระบบการบริหารด้านคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 และได้ปรับเป็น ISO 9001 version 2015 จาก URS ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ ปัจจุบันเราได้ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 13 ปี

 

การลงทุนในความรู้ จะอยู่กับคุณไปอีกนาน

และสามารถต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด

 

OUR SERVICES

ให้บริการงานฝึกอบรมและสัมมนา IN-House Training & Public Training : อบรม สัมมนา ในด้านทรัพยากรมนุษย์

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การด้านบริหารระบบคุณภาพ , ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ,

ด้านการบริการการตลาดและการขาย , ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001 : 2015 /

ISO 9001 : 2015 / ISOTS16949 / มอก , ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าตอบแทน 

การวางแผนงาน ด้าน HR เชิงกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การจัดทำ Training Road Map ,

การจัดทำ Based on Competency การจัดทำกิจกรรม 5ส , การจัดทำกิจกรรม QCC.

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การพัฒนาองค์กรและปรับเปลี่ยนเพื่อไปสู่บทบาทผู้นำในรูปแบบใหม่ๆ

หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน

บทบาทหน้าที่ในการบริหารคนและบริหารงาน ,การสื่อสารภายในทีมเตรียมสร้างภาวะของผู้นำในองค์กร

บริการให้คำปรึกษา

ISO และการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การจัดทำกิจกรรม 5ส., ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

ด้านการเพิ่มผลผลิต

การปรับปรุงและการเพิ่มผลผลิต

เพื่อเพิ่มคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

หลักสูตรสำหรับ HR

มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ด้านอบรมหลักสูตร HR

Public Training

บริการอบรมสัมมนาหลักสูตรทั่วไปเช่น ด้าน HR, iSO ฯ แบบ Public Training ชลบุรี

ด้านระบบมาตรฐาน

มาตรฐาน ISO ด้วยระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรยอดนิยม

ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรม เป็นหลักสูตรที่มีผู้สนใจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และระบบมาตรฐาน iso ฯลฯ

IN House Training

มีบริการจัดอบรมเทรนนิ่ง
ด้านหลักสูตรอบรมพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ภายในองค์กร

ทำไมต้อง TOPPRO

5 เหตุผลหลัก ทำไมต้องเลือกเรา?

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง มั่นใจในคุณภาพจากหลายสถาบันฯ

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ว่าจะทำได้จริง

การบริการที่ยืดหยุ่น รูปแบบ In-house Training และ Public Training เราพร้อมให้คำแนะนำหลักสูตรอบรมที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้หลักสูตรที่ดีที่สุด

บริการหลังการขาย พร้อมดูแล ใส่ใจ ให้คำปรึกษาตลอด และทางเรามีทีม Call Center คอยให้คำปรึกษา

เราเน้นหลักสูตรเนื้อหาเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับองค์กรและบริษัทที่ส่งพนักงานมาอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

เราพัฒนาหลักสูตรอบรมพร้อมคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถดูแล

บรรยากาศ

อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

ดีมากครับได้ความรู้เพิ่มเติมเป็นกันเองตอนรับดีมากครับ สถานที่จอดกว้างสะดวก อาจารย์ก็เป็นกันเองสอนแบบไม่เครียดสนุกครับได้รับความรู้เต็มๆครับ

facebook.png

สนุกครับคุณครูสอนดีได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นสถานที่ดีอาหารอร่อยครับ

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

สอบง่าย เข้าใจง่ายและก็ผ่านง่ายครับ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

facebook.png

อบรมเข้าใจง่ายสนุกไม่ง่วงนอน อาหารอร่อยเจ้าหน้าที่เป็นกันเอง

OUR CLIENTS

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทรหาเราได้ที่

OUR HRODTHAI TEAM

Trainers & Consultants

วิทยากรคุณภาพประสบการณ์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ด้านระบบมาตรฐาน ISO โดยตรง มีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากรเชิงพฤติกรรม การปฏิบัติงาน และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

 • อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

  วิทยากรที่ปรึกษา ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

 • อาจารย์ชุติเนตร บัวเผื่อน

  วิทยากรที่ปรึกษา ด้านระบบคุณภาพมาตรฐานสากล Auditor ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001

  / QCC

 • อาจารย์พรรษมน ประณุทนรพาล

  วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านระบบคุณภาพ ประสบการณ์

  36 ปี ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 • อาจารย์อภิชาติ ปริยานนท์

  วิทยากรที่ปรึกษา ด้านงานบริหารงานบุคคล, ด้านกฎหมาย, ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

 • อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

  วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแรงงาน

 • อาจารย์ธณุพล รัตนบุรี

  วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารองค์กร และด้านงานคลังสินค้าสินค้าและการจัดส่ง

 • อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

  วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

บทความล่าสุด Our Latest Article

 • 10 เทคนิคขั้นเทพ

  สำหรับพูดในที่สาธารณะ

  การใช้ศิลปะในการพูด ไม่ให้เกิดอาการประหม่าหรือตื่นเต้น 10เทคนิคเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะ 

 • 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่

  หัวหน้างานมืออาชีพ

  ทักษะการพัฒนาตนเอง เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน และควรมีคุณสมบัติอย่างไร สำหรับการเป็นหัวหน้าที่ดี (ผู้นำ)

 • 6 เคล็ดลับฝึกทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

  การเพิ่มทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะการสื่อสารภายในทีม และ

  การพูดในที่ชุมชน

 • คุณกำลังเป็น "ผู้นำ"

  แบบไหน?

  บทบาทการเป็นผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร และเป็นหัวหน้างานแบบไหนถึงได้ใจลูกน้อง

 • 10 วลี ทรงพลัง

  เพื่อคนคิดบวก

  ความคิดทางบวกจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนเราไปสู่การมีทัศนคติที่ดี ช่วยพัฒนาความคิดในแง่ดีให้กับเรา

บริการฝึกอบรม-สัมมนา

IN-House Training & Public Training

อบรมและสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ในด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

และบริการให้คำปรึกษาด้าน ISO

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน
เพื่อพัฒนา "SMEs" ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป