top of page
ปก-hr.png
logo-toppro.png

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด ศูนย์ฝึกอบรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สถาบันฝึกอบรมทักษะการพัฒนาผู้นำและHR
แห่งอนาคตขับเคลื่อนองค์กร ของคุ
สู่ความสำเร็จ

สถาบันฝึกอบรมหลักสูตร ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุง
เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คอร์ส HR.png

เรามีหลักสูตรที่หลากหลายและออกแบบหลักสูตรตามความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรของคุณ

icon-วิทยากร.png

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่จะถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง เข้าใจง่าย นำไปปรับในองค์กรได้

Certificate.png

หลังเรียนจบใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ

1 ฉบับ/ท่าน เพื่อการันตรีความรู้ที่จะไปพัฒนาต่อยอด

Asset 9.png

เกี่ยวกับเรา

      บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น วันที่ 17 กันยายน 2549 เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี  สถาบันฝึกอบรม ด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร, ทักษะผู้นำ, การปรับทัศนคติ, และพฤติกรรม อื่นๆ ปัจจุบันได้ดำเนินธุรกิจ มากกว่า 19 ปี  โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 version 2015 ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมการพัฒนาความรู้

บริการของเรา

ศูนย์บริการฝึกอบรมสำหรับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (HR), ทักษะการเป็นหัวหน้างาน, การเป็นผู้นำ,

การทำงานเป็นทีม, ด้านการเพิ่มผลผลิต, ด้านระบบมาตรฐานสากล ISO, ด้านการสรรหา บุคลากร, ด้านการบริการการตลาด

และการขาย, ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง, ด้านการจัดทำกิจกรรม 5ส และ QCC, บริการงานที่ปรึกษา

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

Asset 4.png
Asset 7.png
Asset 5.png
Asset 50-8.png
Asset 6.png
Asset 8.png
ติดต่อเรา-hrodth (1).png

การลงทุนในความรู้
จะอยู่กับคุณไปอีกนาน
และสามารถต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด

เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับคุณ

" พัฒนาองค์กรด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย มุ่งเน้นการนำความรู้ Workshop และเทคนิคจากประสบการณ์จริง

ของวิทยากรในรูปแบบการเรียนรู้ กระชับ เข้าใจง่าย "

ทำไมต้องอบรมกับเรา

เหตุผลหลัก ทำไมองค์กรชั้นนำถึงเลือกใช้บริการ Toppro ของเรา

2564548.png
Asset 10.png
Asset 11.png

หลักสูตรเฉพาะด้าน

เรามีหลักสูตรที่หลากหลายและออกแบบหลักสูตรตามความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กร

Asset 10.png
Asset 12.png

รูปแบบหลากหลาย

มีบริการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ทั้งรูปแบบ Public /In house training และหลักสูตร ออนไลน์

Asset 10.png

เรียนกับวิทยากรชั้นนำและ

ผู้เชี่ยวชาญที่จะถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง เข้าใจง่าย นำไปปรับในองค์กรได้

คัดสรรคุณภาพ

Asset 13.png
Asset 10.png

คุณจะได้รับ

ใบประกาศวุฒิบัตร

ผ่านการอบรม

ใบ Certificate

Asset 14.png

หลักสูตร In-house Training

บริการจัดฝึกอบรมภายในหน่วยงานหรือนอกสถานที่ ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย มีความเข้าใจองค์กร
ทั้งในแง่หลักสูตรฝึกอบรม และ
วิทยากรที่มีความผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมามีประสิทธิภาพต่อบุคลากร
ที่ผ่านการฝึกอบรม โดยตรงต่อองค์กร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

098-281-9879 (คุณพิมพ์ลภัส)

065-9564-064 (คุณอรุณ)

063-2681-079 (คุณภานรินทร์)

Asset 17.png
Asset 18.png
Asset 16.png
Asset 2.png
Asset 1.png

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ Toppro

วิทยากรคุณภาพและมีประสบการณ์ตรง ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาบุคลากรในองค์กร,

ระบบมาตรฐาน ISO, ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากรเชิงพฤติกรรม และ

การปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์-คิรินทร์.png
อาจารย์ธัญญ์นรี-เมฆวัน.png
อาจารย์ชนะ-กล่ำทรัพย์.png

อาจารย์ กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา
ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

อาจารย์ ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill และ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรม บริษัท Toppro

อาจารย์ ชนะ กล่ำทรัพย์

วิทยากรที่ปรึกษา
ด้านกิจกรรมสันทนาการและการละลายพฤติกรรม, พัฒนาบุคลากร, สร้างทีมงาน, บริการ

ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยทีมงานมืออาชีพ

รีวิวจากผู้เรียน

35468.png
เนื้อหาครอบคลุม เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับ

" วรรณสรณ์ "

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง