top of page

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016

#ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016

TS 16949 คือ ระบบการจัดการ ด้านคุณภาพเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐาน ISO, โดยสามารถให้คำจำกัดความได้ว่าเป็นมาตรฐานสำหรับ โรงงานออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์วิจัยและพัฒนา ผลิต ติดตั้ง


บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และชิ้นส่วนของยานยนต์ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานจากมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวหรือสามารถใช้มาตรฐานเดียวในการปฏิบัติตามแต่จะต้องประยุกต์ใช้ร่วมกับ ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า Customer specific requirements (CSRs) และ ข้อกำหนด ISO9001:2015 IATF 16949


นั้นต้องการความสอดคล้องกับ ข้อกำหนด ISO9001:2015 โดยส่วนใหญ่คงไว้ซึ่งข้อกำหนดเพื่อ ให้สอดคล้องกับการทิศทางปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันถึงอนาคต


Processes Approach


1. Customer Oriented Processes

กระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับลูกค้า เช่น การตลาด/การขาย, การออกแบบผลิตภัณฑ์,

การผลิต, การจัดส่งสินค้า


2. Management Oriented Processes

กระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร เช่น การกำหนดนโยบาย/เป้าหมายธุรกิจการวัดผลธุรกิจ,

การแก้ไขปัญหา


3. Support Oriented Processes

กระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุน เช่น การจัดซื้อ การบำรุงรักษา,การสรรหาบุคลากร,การฝึกอบรม


Turtle Diagram


ระบบ IATF 16949: 2016 คืออะไร

IATF 16949: 2016 คือ ได้รับการพัฒนาและดำเนินงานโดย International Automotive Task Force (IATF) เป็นข้อกำหนดทางเทคนิคระดับโลกและมาตรฐานการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ที่เปิดเผยแพร่ในตุลาคม 2559 และแทนที่ ISO / TS 16949 ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับ ISO 9001 : 2015 และมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์แทนที่จะเป็น QMS แบบสแตนด์อโลน IATF 16949: 2016


สรุปทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการบรรลุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อออกแบบพัฒนาผลิตติดตั้งหรือให้บริการผลิตภัณฑ์ยานยนต์และเป็นข้อกำหนดในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ทั่วโลก เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชม หน้าข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016


4.3.1 การกำหนดขอบข่าย QMS

 1. หน่วยงานสนับสนุนทั้งในส่วน on-site และ remote ต้อง อยู่รวมในขอบข่าย (scope) QMS

 2. การยกเว้น ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง กับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน IS09001 ข้อ 8.3 ต้อง ถูกระบุ และเก็บไว้เป็นเอกสารสารสนเทศ(ดู IS09001ข้อ 7.5)

การยกเว้นนี้ ไม่รวมถึงการออกแบบกระบวนการผลิต

4.3.2 ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าต้อง ได้รับการประเมินและรวมอยู่ในขอบข่าย QMS8. การดำเนินการ

8.1.1 การวางแผนและการควบคมการปฏิบัติการ - ส่วนเพิ่มเติม

ต้อง มีหัวข้อเหล่านี้ เมื่อทำการวางแผนการทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นจริง

a) ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และข้อกำหนดเฉพาะด้านเทคนิค

b) ข้อกำหนดด้านโลจิสติกส์

C) ความเป็นไปได้ในการผลิต

d) การวางแผนโครงการ (อ้างอิง IS09001 ข้อ 8.3.2)

e) เกณฑ์การยอมรับ


8.1.2 การรักษาความลับ

ต้อง มั่นใจว่าได้รักษาความลับของ

 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำสัญญากับลูกค้า

 • โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำ ระบบ IATF 16949 : 2016

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำ ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016

 1. ลูกค้าเชื่อมั่นในบริษัท และตัวสินค้า/บริการมากขึ้น

 2. สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าได้ และเพิ่มยอดการขายสินค้า

 3. เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ลดความซ้ำช้อนต่างๆ

 4. ลดของเสีย ต้นทุนการผลิต และข้อร้องเรียน จากลูกค้า

 5. สามารถแก้ไข และป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. ช่วยพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ของพนักงาน และผู้ขาย

 7. มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง


ดู 6,718 ครั้ง

Комментарии


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page