เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9

#การสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น


HORENSO

ほうれんそう

โฮเรนโซ ก็คือ การติดต่อ การปรึกษาและรายงานความคืบหน้าของงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง“HO.REN.SO” โฮเร็นโซ

เคล็บลับที่จะทำให้การสื่อสาร การทำงานร่วมกันกับผู้คน ที่หลากหลายได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So

Ho : 報告 (Houkoku) แปลว่า การรายงาน ซึ่งการรายงานนั้นจะต้องเน้นความถูกต้องครบถ้วน

Ren : 連絡 (Renraku) แปลว่า การติดต่อ โดยจะต้องติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ

So : 相談 (Sodan) แปลว่า การปรึกษาหารือ เป็นการปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆHoukoku : การรายงาน

การรายงาน ซึ่งอธิบายให้กับหัวหน้าได้รับทราบความคืบหน้าของงาน ว่าเป็นอย่างไรบ้างRenraku : การติดต่อ

การติดต่อ โดยจะต้องติดต่อหรือการบันทึกสนทนา ให้หน่อยงานทราบถึง

ผลลัพธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่รับผิดชอบSodan : การปรึกษา

การปรึกษาหารือเป็นการพูดคุยกับหัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So

ที่เป็นหัวใจในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการรายงานความคืบหน้ากับหัวหน้างาน

การสื่อสาร การติดต่อกับผู้อื่น หรือการปรึกษาหารือที่มีประสิทธิภาพใน

การสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง..

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved