การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9

#การทำเงินเดือน


Payroll คืออะไร?

การคำนวณค่าแรง หรือ ค่าตอบแทน ของพนักงานในธุรกิจโดยจะต้องนำเอาข้อมูลทางการเงินทั้งหมด เช่น เงินเดือน สำหรับ พนักงาน เงินโบนัส เงินได้อื่นๆ และการหักเงินทุกๆประเภทนำมารวมและคำนวณหาจำนวนเงินที่จ่ายให้กับพนักงานการให้บริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะ

เป็นรายเดือนแต่ก็อาจจะมีการจ่ายประเภทอื่นๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์และรายสองสัปดาห์ เป็นต้น


จัดทำข้อมูลพื้นฐาน

1) จัดทำประวัติพนักงาน

2) กำหนดโครงสร้างองค์กร

3) เงื่อนไขการจ่ายเงินได้-เงินหัก

4) ตั้งค่าเงื่อนไขการหักเงินกองทุนฯ

5) กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนจัดทำเงินเดือนประจำงวด

1) บันทึกพนักงานเข้างานใหม่

2) บันทึกการปรับเงินเดือน

3) บันทึกเงินได้เงินหักเช่น โอที ,ขาดงาน

4) บันทึกจำนวนวันทำงานพนักงานรายวัน

5) บันทึกพนักงานลาออก


ประมวลผลเงินเดือน

1) คำนวณเงินเดือน

2) คำนวณภาษี

3) คำนวณประกันสังคม

4) คำนวณเงินกองทุนฯ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved