top of page

6 เอกสารทำหายก็ทำใหม่ ไม่ต้องไปแจ้งความ

#เอกสารหาย #ใบอนุญาตขับขี่ #บัตรประกันสังคม #แผ่นป้ายทะเบียนรถ #ทะเบียนบ้าน #บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี #ใบขับขี่

1. บัตรประชาชนหาย ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายนั้นนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย


2. ใบอนุญาตขับขี่หาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพก็จะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม


3. บัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง


4. แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทำใหม่ได้เลย


5. ทะเบียนบ้านหาย ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย


6. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหาย ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของท่าน 


ที่มา : https://bit.ly/38wSidD

อบรม HR : https://www.hrodthai.com/

ดู 2,270 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page