top of page

แก้ปัญหาตรงจุดด้วยหลัก 5G


หลักการ 5G สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดที่สุด


1. Genba สถานที่ / หน้างานจริง

หมายถึง การลงไปสำรวจที่หน้างานจริง เช่น ภายในโรงงานผลิต พื้นที่จัดเก็บสินค้า,พื้นที่ตรวจสอบสินค้า และอื่นๆ


2. Genbutsu สิ่งของ/ ชิ้นงานที่เป็นตัวปัญหาจริง

หมายถึง การดู สังเกต และจับต้องชิ้นงานที่ผลิตได้จริง หรือตัวสินค้าที่จัดเก็บอยู่จริง

หรือ ชิ้นงานที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่


3. Genjitsu สถานการณ์จริง

หมายถึงเหตุการณ์หรือสถานะการณ์ที่เกิดปัญหาจริง เช่น สภาพแวดล้อมหรือกระบวนการ

ขั้นตอนการทำงาน หรือ ช่วงเวลาที่ผลิตของเสียบ่อย ๆ หรือที่เกิดปัญหาได้บ่อยๆ เป็นต้น


4. Genri ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจริง

หมายถึง หลักการที่ใช้ในการทำงาน หรือมาตรฐานการผลิตในปัจจุบัน, สมมุติฐานในการแก้ไขหรือตรวจสอบ สูตรการผลิต หรือส่วนประกอบในการผลิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน.


5. Gensoku เงื่อนไขประกอบที่เกี่ยวข้องจริง

หมายถึง ข้อจำกัด ข้อตกลง หรือกฎที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน. 

อบรม HR : https://www.hrodthai.com/

ดู 864 ครั้ง

Comentários


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page