เทคนิคการสอนงานแบบ On the job training

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9

#เทคนิคการสอนงานแบบ On the job training #การสอนงาน


การสอนงาน

คือ บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะพึงปฎิบัติต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้

เกิดความเข้าใจงาน มีความชำนาญและสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องขั้นตอนในการทำ OJT

1) ขั้นตอนสำรวจ

ต้องสํารวจข้อมูลเพื่อสำรวจพนักงานว่ามีความสามารถอย่างใด2) ขั้นตอนการวางแผน

กําหนดขอบเขตวางแผน ระยะเวลา ระบุความคาดหวัง แผนการดําเนินงาน3) ขั้นตอนการสื่อสาร

วางแผนเสร็จก็ควรแจ้ง ให้ทุกคนทราบถึงรายละเอียดของกระบวนการทั้งหมด4) ขั้นตอนการปฎิบัติการ

ระยะปฎิบัติงานนั้นก็ขึ้นอยู่ กับความยากง่ายของแต่ละทักษะด้วย5) ขั้นตอนการประเมิน

ควรติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินออกมาอย่างถูกต้อง

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ OJT

ดู 14 ครั้ง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved