top of page

เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต

#5ส #5สเพื่อเพิ่มผลผลิต


5ส คืออะไร

การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานอันเป็นปัจจัยพื้นฐาน

ในการเพิ่มผลผลิต เพราะในการผลิตมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์อย่างต่อเนื่อง 5ส จึงเป็นแนวทางการบริหารงาน



1 สะสาง

การแยกให้ชัดระหว่างของที่จำเป็นในการใช้งานกับของที่ไม่จำ

เป็นต้องใช้ รวมถึงของที่ไม่เกี่ยวข้องในการทำงาน

และให้ขจัดออกไปจากสถานที่ทำงาน



2 สะดวก

การนำของที่จำเป็นในการใช้งานมาจัดการให้เป็นระเบียบ

ให้ง่าย และสะดวกในการหยิบใช้และทำให้ทุกคนดูแล้วรู้ว่าคืออะไร



3 สะอาด

การทำความสะอาดสถานที่ทำงานอย่างดีให้น่าดูอยู่เสมอ

เพื่อขจัดฝุ่นละอองที่อยู่บนพื้นสิ่งของเครื่องใช้

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ



4 สุขลักษณะ

สะอาดหมดจด สะอาดตา โดยการรักษา 3ส

แรกให้คงอยู่ หรือทำให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

เพื่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย



5 สร้างนิสัย

เมื่อทัศนคติเปลี่ยน การกระทำจะเปลี่ยนเมื่อการกระทำ

เปลี่ยนเป้าหมายจะเปลี่ยนเมื่อเป้าหมายเปลี่ยน

ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปด้วย





ดู 3,869 ครั้ง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page