top of page

เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต

#5ส #5สเพื่อเพิ่มผลผลิต


5ส คืออะไร

การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานอันเป็นปัจจัยพื้นฐาน

ในการเพิ่มผลผลิต เพราะในการผลิตมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์อย่างต่อเนื่อง 5ส จึงเป็นแนวทางการบริหารงาน1 สะสาง

การแยกให้ชัดระหว่างของที่จำเป็นในการใช้งานกับของที่ไม่จำ

เป็นต้องใช้ รวมถึงของที่ไม่เกี่ยวข้องในการทำงาน

และให้ขจัดออกไปจากสถานที่ทำงาน2 สะดวก

การนำของที่จำเป็นในการใช้งานมาจัดการให้เป็นระเบียบ

ให้ง่าย และสะดวกในการหยิบใช้และทำให้ทุกคนดูแล้วรู้ว่าคืออะไร3 สะอาด

การทำความสะอาดสถานที่ทำงานอย่างดีให้น่าดูอยู่เสมอ

เพื่อขจัดฝุ่นละอองที่อยู่บนพื้นสิ่งของเครื่องใช้

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ4 สุขลักษณะ

สะอาดหมดจด สะอาดตา โดยการรักษา 3ส

แรกให้คงอยู่ หรือทำให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

เพื่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย5 สร้างนิสัย

เมื่อทัศนคติเปลี่ยน การกระทำจะเปลี่ยนเมื่อการกระทำ

เปลี่ยนเป้าหมายจะเปลี่ยนเมื่อเป้าหมายเปลี่ยน

ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปด้วย

ดู 4,836 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page