top of page

เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So

เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho Ren So


หากจะพูดถึง HORENSO เป็นแนวทาง และเทคนิคการปฎิบัติที่มาจากประเทศญี่ปุ่น คำนี้จะเป็นที่รู้จักกันดี และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย HORENSO มาจากคำว่า HOKOKU (โฮโกะกุ) หมายถึง รายงาน RENRAKU (เร็งระกุ) หมายถึง ติดต่อ และ SODAN (โซดัง) หมายถึง ปรึกษา ดังนั้น HORENSO จึงหมายถึง การรายงานการติดต่อ และ การปรึกษา ซึ่งการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อการลดความสูญเสีย ต้องเริ่มต้นด้วยการปรับความคิด และทัศนคติของคนในองค์กร ให้มีจิตสำนึกในงานที่ตนเองทำและรับผิดชอบว่าถูกต้องหรือไม่ มีปัญหาหรือไม่ ต้องเป็นคนช่างสังเกต มี Commonsense สังเกตเห็น สิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อลดความสูญเสียต่อไป


ในการทำงานในโรงงานหรือในบริษัทของญี่ปุ่น เรามักจะได้รับคำแนะนำหรือการสั่งสอนให้ทำงาน แบบ On the Job Training อยู่เป็นประจำ และมักจะได้ยินคำว่า Ho-Ren-So อยู่บ่อยครั้ง โดยความหมายตามตัวอักษรของ Ho Ren So ไม่ยากที่จะจำ และแปลความหมาย แต่ Ho-Ren-So ไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดที่สวยหรู หรือคำพูดเพื่อให้จำง่าย แต่มันเป็นคำย่อของวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่น ที่แตกแยกย่อยออกเป็นหลักการต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานของการผลิต และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และคงไว้ซ่งความยั่งยืนของคนญี่ปุ่น


ลูกน้องอย่างนี้ไม่อยากได้
สำหรับผู้ที่ทำงานกับคนญี่ปุ่น มุมมองของคนญี่ปุ่นเกี่ยวกับลูกน้องก็น่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานได้ ในหัวข้อ "ลูกน้องอย่างนี้ไม่อยากได้" โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มาสาย หยุดงานบ่อย

2. ไม่กล่าวทักทาย

3. ขาดความรับผิดชอบ

4. ผิดพลาดเรื่องเดิมซ้ำซาก

5. ชอบแก้ตัว

6. ไม่สั่งก็ไม่ทำ

7. ขาดพลังในการทำงานหรือความทะเยอทะยาน

9. ขาดความรอมชอม

10. ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่น


Ho Ren So คืออะไร


 • 報告 Houkoku (การรายงาน)

การรายงาน ซึ่งอธิบายให้กับหัวหน้าได้ทราบ ความคืบหน้า สถานการณ์ หรือ ผลลัพธ์ของงานที่ได้รับ

มอบหมายว่าเป็นเช่นไร


 • 連絡 Renraku (การติดต่อ)

การแจ้งด้วยวาจา หรือ ทางโทรศัพท์ หรือด้วยบันทึกการสนทนา ให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงผลลัพธ์/จุดสำคัญ


 • 相談 Soudan (การปรึกษา)

ในการดำเนินงาน เมื่อพบกับสถานการณ์ยุ่งยาก ไม่ควรเก็บปัญหาไว้คนเดียว แต่คอยพูดคุยกับ

หัวหน้า และเพื่อนร่วมงานบ่อย ๆ เพื่อหาวิธีแก้ไข報・連・相 Hou Ren Sou หัวใจสำคัญในการทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน การรายงาน การติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และการปรึกษา

หารือ จะทำให้งานของเรา ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะตอนที่ ไม่เข้าใจ หรือไม่รู้ ก็ให้รายงาน หรือ ปรึกษาหัวหน้า หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อย่าทำอะไร โดยพลการ อย่าคิดเอง เออเอง โดยเด็ดขาด เพราะผลที่เกิดตามมา มันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย มากกว่าที่เราคิดก็ได้เราจะใช้ Ho Ren So เมื่อใด

เราจะใช้ Ho-Ren-So เมื่อใด

 • เมื่อทำงานเสร็จ การรายงานความคืบหน้า

 • เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการทำงาน

 • เมื่องานเกิดปัญหา

 • เมื่อมีสิ่งผิดปกติ

 • เมื่อมีข้อผิดพลาด

 • เมื่อได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เครื่องมือในการสื่อสาร และการค้นหาปัญหา

5W1H คือ ? What Why Where How When Who


5W1H เป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือ ที่ใช้ในการทำงาน ที่ได้รับความนิยม ในระดับสากล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล อีกทั้ง เป็นการจัดระเบียบ การเขียนรายงาน ให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นด้วย เป็นการใช้หลักคำถามพื้นฐานมาเล่าเรื่องราวนั่นเองจุดสำคัญของ HOUKOKU (การรายงาน)จุดที่ 1 สม่ำเสอ

 1. รายงานต่อผู้ที่สั่งงานกับเราโดยตรง

 2. ให้ความสำคัญ กับการรายงานเป็นระยะๆ

 3. ร้ายงานอย่างถูกต้อง

 4. เมื่อได้รับข้อมูลที่ไม่ดีให้รีบแจ้งทันที


จุดที่ 2 สรุปอย่างได้ใจความ

 1. ร้ายงานจากผลที่เกิดขึ้นจริงก่อน แล้วตามด้วยรายละเอียด

 2. แยกผลที่เกิดขึ้นจริงกับความคิดเห็นส่วนตัวออกจากกันโดยสิ้นเชิงวิธีการใช้ "HORENSO" ภายในแผนกผลิตดู 4,363 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page