การวิเคราะห์ปัญหา ด้วยหลักการ 5 why 8D 5G

#การวิเคราะห์ปัญหาหลัก5why #การวิเคราะห์5g #8D


เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5W1H

1) WHO = ใครเกี่ยวข้อง

2) WHAT = เราจะทำอะไร

3) WHERE = สถานที่

4) WHEN = เมื่อไหร่

5) WHY = ทำด้วยเหตุผลใด

6) HOW = ทำอย่างไร8D Disciplines Problem Solving

D1 : Establish The Team จัดตั้งทีมงาน

D2 : Describe The Problem ทำความเข้าใจกับปัญหา

D3 : Interim Containment การแก้ไขที่ต้นตอปัญหา

D4 : Identify and Eliminate The Root Cause ชี้บ่งและกำจัดสาเหตุที่แท้จริงD5 : Verify Corrective Action ตรวจสอบการปฏิบัติการแก้ไข

D6 : Implement a Permanent Solution การปฏิบัติการแก้ไข

อย่างถาวร

D7 : Prevent Recurrence การวางมาตรการการเกิดซ้ำ

D8 : Cerebrate Team Success เป็นการแสดงความยินดีกับทีมงาน5 (G) EN

1) Genba = สถานที่ / หน้างานจริง

2) Genbutsu = สิ่งของ / ชิ้นงานที่เป็นตัวปัญหาจริง

3) Genjitsu = สถานการณ์จริง

4) Genri = ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจริง

5) Gensoku = เงื่อนไขประกอบที่เกี่ยวข้องจริง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved