top of page

การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์

#การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์ #การบริหารเวลา


การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์

การบริหารเวลาภายใต้แนวคิดของการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิผล "พบว่าส่วนใหญ่การทำงานมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนด และด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลา" ปัญหาเหล่านี้ จะหมดไปหากสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน ว่างานใดเป็นงานสำคัญ และเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง งานใดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และเร่งด่วนที่สุดสำหรับการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต้องมีการทำงานให้อยู่ภายใต้เวลาที่กำหนด ดังนั้น การบริหารและจัดสรรเวลา อย่างเดียวไม่เพียงพอต้องเชิงสร้างสรรค์ด้วย เพื่อให้เป็นเหมือนสิ่งที่คู่กันกับการทำงานเสมอ ไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เกิดผลของงาน ตามเป้าหมายของงานที่ตั้งไว้ การบริหารจัดการเวลาที่ดี เป็นตัวช่วยเสริมความสามารถก่อให้เกิดทักษะที่ดีกับผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ดังนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยให้สามารถก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน


ผู้บริหารที่มีคุณภาพ

ต้องมีความสามารถในการบริหาร 4 เรื่อง

การบริหารเวลา คือ การรู้จักวางแผน และจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหารเท่านั้น ที่จะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแต่ต้องรู้จักที่จะแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้อง และเหมาะสมตามวันเวลาที่กำหนด


 • ในทางธุรกิจ

เวลา = เงิน

 • ความเจริญในอุตสาหกรรม

ช่วยประหยัด เวลา = ประหยัดเงิน

 • ในทางชีวิต

เวลา เป็นทรัพย์สินในกระเป๋าส่วนตัวของคุณการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ


 • เวลาสำหรับด้าน"บริหารงานของตนเอง"

เพื่อจัดการงานโดยการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การทำงานและการคิดวิเคราะห์ปรับปรุงระบบการทำงาน


 • เวลาสำหรับด้าน"บริหาร/พัฒนาลูกน้อง"

เพื่อพัฒนาความสามารถของลูกน้องโดยการสอนงานการเป็นพี่เลี้ยงการอบรมลูกน้องในขณะทำงาน (OJT: On the Job Training)


 • เวลาสำหรับด้าน"ชีวิตส่วนตัว"

เพื่ออยู่กับตนเอง หรือทำกิจกรรมที่สบาย ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบและอยากที่จะทำ


 • เวลาสำหรับด้าน"ครอบครัว/คนที่รัก"

อยู่กับครอบครัว/คนที่รักโดยการพาไปเที่ยวนอกบ้าน หรือการหากิจกรรมที่ทำร่วมกัน


หาจุดยืนช่วยการบริหารเวลา URGENT VS. IMPORTANT

Urgent งานเร่งด่วน

งานที่สั่งให้คุณต้องใช้ความสนใจในทันทีของคุณ กิจกรรมเหล่านี้ จะมีกำหนดเส้นตาย หรือไปผูกโยง

ไว้กับจุดหมายความสำเร็จของงาน ของใครคนอื่น ทำให้เราต้องเอาใจใส่ และหากมีความล้มเหลวหากเกิดขึ้นจะส่งผลให้เห็นได้ในทันที


Important งานสำคัญ

งาน และความรับผิดชอบ ที่ยังส่งผลต่อความสำเร็จในเป้าประสงค์จุดมุ่งหวัง ค่านิยม และภารกิจระยะยาว อันเป็นของงานในหน้าที่อาชีพของคุณ และชีวิตส่วนตัวของคุณการจัดลำดับความสำคัญ

เคล็ดลับการบริหารเวลาแบบประธานาธิบดี (Elsenhower Box)
ทักษะจำเป็นในการบริหารจัดการเวลา


 • Organization การจัดระบบ ระเบียบ อยู่เสมอ ๆ

 • Prioritization จัดลำดับความสำคัญ

 • Goal-setting ตั้งจุดมุ่งหมาย

 • Communication สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

 • Planning วางแผนงาน

 • Delegation มอบหมายงาน ต่อให้ผู้อื่นแต่ผู้มอบหมาย ยังคงต้องรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของงานนั้น ๆ

 • Stress management บริหารจัดการความตึงเครียดการบริหารเวลาแบบมะเขือเทศ Pomodoro Technique

จากหนังสือ The Pomodoro Technique : The Life-Changing Time-Management System ที่คิดค้นโดย Francesco Cirillo

 1. กำหนดรายการงานที่ต้องทำ

 2. ตั้งนับเวลาถอยหลัง 25 นาที

 3. เริ่มทำงาน โดยโฟกัสที่งานเท่านั้น

 4. ทำงานครบ 25 นาที ให้พักเบรก 5 นาที

 5. เมื่อทำงานครบ 4 ลูป ให้พักเบรกยาว 15-20 นาทีดู 714 ครั้ง

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page