การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001 : 2015

#การตรวจติดตามภายในระบบISO #ISO9001 #ISO


ขั้นตอนการตรวจติดตาม

1) วางแผนการตรวจติดตาม2) เตรียมการตรวจติดตาม3) ดําเนินการตรวจติดตาม4) รายงานผลการตรวจติดตาม5) การปฏิบัติการแก้ไขคุณสมบัติบุคคล

1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี2) มีทักษะในการสื่อสาร3) มีทักษะในการสื่อสาร4) มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล5) เปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็น

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved