top of page
อบรม-เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ-สำหรับ-HRD.jpg

หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เป็น HRD ใหม่, ผู้จัดการฝึกอบรม, หรือผู้ที่มีความสนใจในด้านการพัฒนาทักษะและความรู้ในการฝึกอบรมมืออาชีพแก่บุคลากรในองค์กร

หลักการและเหตุผล

         การเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรม มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อบุคลากรในองค์กร เพราะคน เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร คนเก่ง มีความรู้สามารถในตำแหน่งและต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร และพันธกิจ วิสัยทัศน์ในองค์กร สามารถทำให้ KPI บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร

         การหาที่มา ของความจำเป็นในการฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญ  บางคนอบรมด้วยความต้องการ Want ไม่ใช่อบรมเพราะ Need ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่ ในการพัฒนาองค์กรจึงต้องรู้จัก ที่มาของการหา Need ว่ามาจากไหน ?

         นอกจาก Need ยังต้องหา Gap ความต่างของความสามารถ Competencies ที่ต้องพัฒนารวมถึง การวัดผล ในการฝึกอบรม รู้ได้อย่างไร ว่าอบรมแล้วได้ผล หากท่านเป็น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งกล่าวนี้ คือ ขั้นตอนที่ต้องเรียนรู้ เพื่อสามารถพัฒนาให้ตรงกับ เป้าหมายขององค์กร และสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร-9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-ชลบุรี10.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของการเป็นนักพัฒนาบุคคลากร

02.png

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญในการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี

03.png

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ ในการจัดทำ Training Need หรือการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

4-4.png

ให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้ตรงกับ เป้าหมายขององค์กร

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) / เจ้าของกิจการ / HR มือใหม่ คนที่กำลังก้าวสู่ตำแหน่งงาน บุคคล / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ฝ่ายบุคคล-hr.png

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

icon---HR-มือใหม่-คนที่กำลังก้าวสู่ตำแหน่งบุคคล.png

HR มือใหม่ คนที่กำลังก้าวสู่ตำแหน่งบุคคล

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน
หรือผู้ที่สนใจ

เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความจำเป็นการจัดอบรม Need กับ Want ต่างกันอย่างไร?

2.png

ที่มาของ ความจำเป็น Need 
ในการฝึกอบรม มาจากไหน? 

3.png

การหา GAP ของ Competencies ของแต่ละตำแหน่ง ทำกันอย่างไร?

3.png

Individual Plan ของแต่ละบุคคล หามาได้อย่างไร?

4.png

การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี

5.png

การเตรียมการในการจัดฝึกอบรม ภายใน

6.png

รูปแบบของการประเมินผลในการอบรม

มีกี่รูปแบบ

7.png

นำเสนอผลงานอย่างไร ว่าอบรมแล้วได้ประสิทธิผล

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                               หลักสูตร                                                     ราคา                       จองอบรม

18

หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD

มิถุนายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

25

หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

28

หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

23

หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

25

หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

27

หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

25

หลักสูตร เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการการฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

เทคนิคการเป็นนักพัฒนาและจัดการ

การฝึกอบรมมืออาชีพ สำหรับ HRD

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) มีหลายด้านและอาจแตกต่างไปตามความต้องการและบริบทของแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของ HRD มักมีลักษณะเป็นการสนับสนุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง