การบริหารแรงงานสัมพันธ์ อย่างไรให้เป็นมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับ ต้องเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการคน และวิถีการทำงาน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมการบริหารจัดการหลักของสไตล์ญี่ปุ่น หลักสูตรนี้ตอบคำถามท่านได้ ท่านจะบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหา และเป็นการบริหารแรงงานแบบยั่งยืนและเป็นธรรมการบริหารจัดการคนและงานในองค์กรวัฒนธรรมแบบสไตล์ญี่ปุ่น รวมถึงการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่มีแบบแผน ต้องหลักสูตรนี้ที่นักแรงงานสัมพันธ์ ไม่ควรพลาด หลักสูตรนี้เป็นอย่างยิ่ง หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให้สอดคล้องกับสไตล์ญี่ปุ่น

รูปแบบการฝึกอบรม

       การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

       1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับ

ผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)

 • การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning) - การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง

3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและ

    การทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

หลักการบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไร

ถึงจะเป็นมืออาชีพ

หน้าที่และบทบาทของนักแรงงาน

สัมพันธ์ในยุคใหม่

บริหารแรงงานอย่างไรให้ WIN WIN

ทักษะที่นักบริหารแรงงานสัมพันธ์ควรมี 

 • ทักษะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ 

 • ทักษะด้านการสื่อสาร และการใช้กิจกรรมสัมพันธ์เชิงแรงงาน

การกำหนดนโยบายด้านแรงงาน

(Labour Policy)

การวางแผนด้านแรงงานด้วย KPI (Action Plan) พร้อมตัวอย่างประกอบ

ขั้นตอนการสร้างแรงงานสัมพันธ์

อย่างไรให้ยั่งยืน (พร้อม กรณีศึกษา)

การทำงานร่วมกับสหภาพแรงงานเพื่อตอบโจทย์ให้กับองค์กรและแรงงาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

     1) หลักการบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรถึงจะเป็นมืออาชีพ

     2) ทักษะที่นักบริหารแรงงานสัมพันธ์ควรมี

     3) เน้นการบรรยายพร้อมกรณีศึกษา และมีกรณีศึกษาตลอดหลักสูตร พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงาน

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 10 เมษายน 2563 (รุ่น 1)

 • 5 มิถุนายน 2563 (รุ่น 2)

 • 10 สิงหาคม (รุ่น 3)

 • 12 ตุลาคม 2563 (รุ่น 4)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ หลักการ บริหารแรงงานสัมพันธ์ สไตล์การทำงานญี่ปุ่นอย่างไรถึงจะเป็นมืออาชีพ

      2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงานและสามารถสื่อสารกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการป้องกันแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรให้มีความสอดคล้องแบบสไตล์ญี่ปุ่น

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารแรงงาน

สัมพันธ์อย่างไรให้สอดคล้องกับสไตล์ญี่ปุ่น และทำ Workshop ให้ได้ลงมือ

ทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การบริหารแรงงานสัมพันธ์

อย่างไรให้สอดคล้องกับ

สไตล์ญี่ปุ่น

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved