9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

อัพเดตเมื่อ: 2 วันที่แล้ว

#9ทักษะ #9ทักษะสู่การเป็นหัวหน้างาน #ทักษะหัวหน้างาน


ทักษะที่ 1

การพัฒนาตนเอง เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน

(Self - Awareness)


ทักษะที่ 2

หัวหน้ากับความเป็นผู้นำ

(Leadership Skill)


ทักษะที่ 3

การสั่งการ มอบหมาย และติดตามงาน

(The Delegation of Command and Control Skil)


ทักษะที่ 4

การสอนงาน

(Coaching Skill)


ทักษะที่ 5

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

(Communication Skill)


ทักษะที่ 6

ทักษะการจูงใจ (Motivation Skill)


ทักษะที่ 7

การบริหารความขัดแย้ง

(Conflict Management)


ทักษะที่ 8

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

(Problem Solving)


ทักษะที่ 9

การทำงานเป็นทีม

(Team Work)
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved