top of page

10 คุณสมบัติ HR มืออาชีพ


HR 10 คุณสมบัติ HR มืออาชีพ

HR ในอนาคตต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อก้าวสู่การเป็น HR มืออาชีพ และคุณสมบัติที่ HR มืออาชีพจำเป็นต้องมี เพื่อบรรเทาความหวาดกลัวต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในอนาคตลดอาการวิตกจริต ได้แก่

1.Critical & Enquiring Thinker : ต้องเป็นคนที่ช่างวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นนักคิด เพื่อจะได้หาข้อสรุปที่ดีที่สุด​

2.Solution Driven : คิดแล้วต้องชักจูงให้ได้บทสรุปให้ได้ ไม่ควรปล่อยให้พูดเพ้อเจ้อไป หาเนื้อหาไม่ได้

3.Courageous : ต้องใจกล้า แม้ไม่เคยทำแต่ก็ต้องกล้าทำ หากมัวแต่แหยงก็จะทำไม่ได้

4.Collaboration : เก่งเรื่องการร่วมมือ การประสานงาน ไม่ใช่ประสานธรรมดา ต้องเป็นนักประสานสิบทิศ เพราะเราต้องการเปลี่ยนทั้งองค์กร ไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่ง ต้องพร้อมยกมือไหว้แม้ใจจะไม่อยากไหว้ แต่เราทำเพื่องาน

5.Understand : เป็นสิ่งที่ HR ต้องมีต้องทำอยู่แล้ว ทำงานกับคนแล้วไม่เข้าใจคนได้อย่างไร นอกจากนี้ต้องเข้าใจงานด้วย อย่ารู้แค่เรื่องงานของเรา เราต้อง Knowing the Business

6.Resolve Issues : ต้องเป็นนักแก้ปัญหา อย่าปล่อยค้างคาไว้ เพราะจะเป็นอุปสรรคในการทำงานต่อไป ระดมสมองคนอื่น ฟังคนอื่นด้วยหากคิดเองไม่ออก ปัญหามีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้เก็บใต้พรม ตั้งสติ อย่าตกใจ ค่อยๆ คิด สติมาปัญญาเกิดแน่นอน

7.Credible : ต้องสร้างและสะสมเครดิต ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือไว้ให้มาก หากเขาเชื่อ เขาไว้ใจ จะทำอะไรย่อมง่าย

8.Care : คนเรานั้นหากลองได้รับน้ำใจ ความเอาใจใส่ แสดงออกให้เขารู้ว่าเขามีความหมายกับเรา การตอบสนองให้ความร่วมมือย่อมตามมา โดยเฉพาะคนไทย มีสำนึกนี้อยู่ในใจทุกคน

9.Future Oriented : ต้องมีวิสัยทัศน์ หัดคิดยาวๆ คิดไกล คิดให้ตลอด อย่าเป็นคนสายตาสั้นที่มองอะไรไม่พ้นขอบโต๊ะทำงานตัวเอง แต่ต้องกวาดตาให้รอบ มองให้ทะลุ ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไร จะพบปัญหาไหม จะแก้หรือป้องกันปัญหาได้ไหม อย่างไร

10.Influencer : เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด สามารถชักจูง ดูดดึงให้คนคล้อยตาม หากคนใดสามารถมีพฤติกรรมข้อนี้ได้ เชื่อได้เลยว่า งานจะราบรื่นวิ่งฉิว บอกอะไรไป ตั้งแต่ CEO ลงมาเห็นด้วย สนับสนุนช่วยผลักดัน แล้วผลสำเร็จจะไปไหนเสีย

Credit https://www.dharmniti.co.th/ Credit Vectots : https://www.freepik.com

https://www.hrodthai.com/

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page