การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทํางาน

#ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน #การจัดการข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทำงาน


การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับ

ให้สอดคล้องกับการทํางาน

การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดหน้าที่ระหว่างนายจ้าง

และลูกจ้างที่พึงปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบในการทำงานและเป็นการป้องกัน

ไม่ให้ขัดแย้งซึ่งกันละกัน1) วันทำงานเวลาทำงานปกติและเวลาพัก2) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด3) หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา

และการทำงานในวันหยุด4) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง5) วันลาและหลักเกณฑ์การลา6) วินัยและโทษทางวินัยการร้องทุกข์7) การเลิกจ้าง ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษดู 16 ครั้ง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved