การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC

#การบริหารคลังสินค้า #คลังสินค้าระบบABC #การจัดการคลังสินค้า


กลุ่ม A สินค้าที่มีมูลค่าสูง

กลุ่ม A เป็นคลังสินค้าที่สำคัญมาก มูลค่าสูง (high value) โดยทั่วไปจะ

มีคลังสินค้าอยู่ประมาณ 10 - 20% ของสินค้าทั้งหมดและจะมีมูลค่า

อยู่ประมาณ 70-80% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด (มีปริมาณน้อย แต่มูลค่ารวม

ค่อนข้างสูง)กลุ่ม B สินค้าปานกลาง

กลุ่ม B เป็นคลังสินค้าปานกลาง (middle value) โดยทั่วไปสินค้าคงคลัง

ประเภทนี้จะมีอยู่ประมาณ 30 - 40% ของสินค้าทั้งหมด และมูลค่าของ

สินค้าประเภทนี้จะมีค่าประมาณ 15 - 20% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมด

(มีปริมาณปานกลาง มูลค่ารวมปานกลาง)กลุ่ม C สินค้าที่สำคัญน้อย

กลุ่ม C เป็นคลังสินค้าที่มีความสำคัญน้อยที่สุด (smal value) เป็นสินค้าที่มี

ราคาต่ำ มีเปอร์เซ็นต์ในการเก็บรักษามากคือประมาณ 40- 50% และ

มูลค่า 5-10% ของมูลค่าในคลังสินค้าทั้งหมด (มีปริมาณมาก แต่มูลค่า

รวมค่อนข้างต่ำ)เทคนิคการจัดทำบันทึกรายการสินค้าที่แม่นยำ

1) มีระบบการจัดการที่ดี

2) ห้องจัดเก็บ

3) พื้นที่จัดเก็บ

4) ใช้ระบบ Bar-code
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved