top of page
หลักสูตรอบรม จิตสำนึกการให้บริการเพื่อยกระดับการบริการในองค์กร.jpg

หลักสูตร จิตสำนึกการให้บริการ เพื่อยกระดับการบริการในองค์กร

หลักการและเหตุผล

              ในโลกปัจจุบัน การบริการถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ที่ทำให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า เพราะการบริการลูกค้าที่ดี ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ

เพื่อให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการของเราไปอีกนาน แทนที่จะเปลี่ยนใจไปใช้บริการของ

ผู้ให้บริการรายอื่น ดังนั้น จิตสำนึกการให้บริการ จึงเป็นการ บริการด้วยใจ ซึ่งมีจริตการบริการระดับที่ “ให้…โดยไม่หวังผลตอบแทน” ต้องการให้คนตรงหน้ามีความสุข ได้รับรอยยิ้มอย่างจริงใจ และ ใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน แม้กระทั่ง เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เพื่อสร้างประการณ์ที่ดีและความประทับใจให้กับลูกค้า ในแบบ ที่เหนือความคาดหมาย ซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีตัวอย่างมากมายของการบริการแบบคนญี่ปุ่น ซึ่งมีความสําคัญเป็นอย่างมากและยึดมาเป็นหัวใจหลักในการบริการ เริ่มต้นที่การปรับ Mindset ด้านการบริการให้กับพนักงานทุกคน เพราะการสร้างสรรค์การบริการในปัจจุบัน ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน เพื่อลบภาพการบริการแบบเดิมๆ ด้วยงานบริการต้อง พบเจอผู้คนที่หลากหลาย ความต้องการ ที่หลากหลาย องค์กรจึงต้องมีการยกระดับการให้บริการ และใช้หลักการสื่อสาร การประสานงาน เข้ามาส่งเสริม โดยหากสามารถให้บริการได้อย่างดีเลิศ ผู้รับบริการเกิดความชื่นชมประทับใจ ก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จและภาพลักษณ์ขององค์กรได้ในระยะยาว

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี จิตสำนึกการให้บริการเพื่อยกระดับการบริการในองค์กร และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึง แนวคิด หลักการ การให้บริการแบบใหม่สไตล์วัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยเน้นยกระดับการบริการในองค์กร

02.png

​​เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจใน จิตวิญญาณการของการให้บริการที่มากกว่าบริการ

03.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้มีการยกระดับการบริการในองค์กร และรักษามาตรฐานได้ตลอด ท่ามกลางตัวแปรต่าง ด้วยการพัฒนาการบริการแบบญี่ปุ่น

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน / ผู้ช่วยหัวหน้างาน / พนักงานปฏิบัติงานบริการหรือผู้ที่สนใจ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน
หรือ ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงานปฏิบัติงานบริการ
หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

บทนํา หลักสําคัญ และ วิธีการใดที่จะ

ทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจกับการให้บริการ

2.png

เสน่ห์ของการบริการด้วยใจ

สร้างทิศทางในการบริการที่ชัดเจน

3.png

กรณีศึกษา จิตวิญญาณการบริการ

แบบญี่ปุ่น

4.png

​​ฝึกให้บริการเป็นแบบญี่ปุ่นได้อย่างไร

5.png

​​ทำอย่างไรจะรักษามาตรฐานได้ตลอดท่ามกลางตัวแปรต่างๆ

6.png

ปลายทางการพัฒนาการบริการแบบญี่ปุ่น

7.png

​​ทำอย่างไรให้พนักงานของเรามีความละเอียดแบบญี่ปุ่น

8.png

​​มุมที่ต้องระมัดระวังในการบริการ

9.png

จิตวิญญาณการบริการแบบไม่มีการสัมผัส

10.png

​​ในโลกอนาคต ทำไมการบริการจึงกลับ

เป็นสิ่งล้ำค้ายิ่งขึ้น

วันอบรม

หลักสูตร จิตสำนึกการให้บริการ เพื่อยกระดับการบริการในองค์กร

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

25

สิงหาคม 2566

หลักสูตร จิตสำนึกการให้บริการเพื่อยกระดับการบริการในองค์กร (รุ่น 8)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

29

กันยายน 2566

หลักสูตร จิตสำนึกการให้บริการเพื่อยกระดับการบริการในองค์กร (รุ่น 9)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

27

ตุลาคม 2566

หลักสูตร จิตสำนึกการให้บริการเพื่อยกระดับการบริการในองค์กร (รุ่น 10)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

23

พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร จิตสำนึกการให้บริการเพื่อยกระดับการบริการในองค์กร (รุ่น 11)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

25

ธันวาคม 2566

หลักสูตร จิตสำนึกการให้บริการเพื่อยกระดับการบริการในองค์กร (รุ่น 12)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

จิตสำนึกการให้บริการเพื่อยกระดับการบริการในองค์กร

การพัฒนาจิตสำนึกและทักษะในการให้บริการที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการในองค์กร หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรับผิดชอบในการให้บริการที่ดีและเป็นมิตร การเสริมสร้างทักษะการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง