top of page

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และการวางแผนอัตรากำลังอย่างยั่งยืน

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- โครงสร้างองค์กรแต่ละประเภทที่เหมาะสม มีต้นทุนแรงงานต่ำ

- การจัดทำโครงสร้างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การออกแบบโครงสร้างองค์กรและการว

หลักการและเหตุผล

         การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการวางโครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์กับประเภท ขนาดของธุรกิจจึงเป็นเรื่องแรกที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากการสร้างองค์จะมีผลเชื่อมโยงถึงจำนวนพนักงานซึ่งเชื่มโยงต่องบประมาณด้านบุคลากร & เป็นต้นทุนประจำ (Labor

fix car) ในระยะยาวขององค์กรจะป็นปัจจัยหลักอันสำคัญต่อการอยู่รอดขององค์กร

ในอนาคต ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การกำหนดจำนวนอัตรากำลังคน ประเภทการจ้างที่เหมาะสมในระยะยาวเป็นเรื่องที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้จากหลักสูตร ทั้งหลักการ&แนวคิดและแนวทางปฎิบัตจากworkshopที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฎิบัติใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิผล&ประสิทธิภาพในการวางแผนอัตรากำลังคนขององค์กร

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสำคัญของการออกแบบโครงสร้างองค์กร

    2)  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้รูปแบบ&ประเภทของโครงสร้างองค์กรแต่ละประเภทที่เหมาะสม มีต้นทุนแรงงานต่ำ

    3)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปแนะนำหน่วยงานต่าง ๆ

ในการจัดทำโครงสร้างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การออกแบบโครงสร้างองค์กรและการวางแผนอัตรากำลังอย่างยั่งยืน

และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

รูปแบบ & ประเภทของโครงสร้างองค์กรแต่ละประเภทที่เหมาะสม มีต้นทุนแรงงานต่ำ

02.png

ความเข้าใจไปแนะนำหน่วยงานต่างๆในการจัดทำโครงสร้างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตร การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และการวางแผนอัตรากำลังอย่างยั่งยืน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

ดังนั้นการวางโครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความหมายและความสำคัญ

การออกแบบโครงสร้าง

3.png

ปัจจัยสำคัญในการออกแบบ

โครงสร้างองค์กร

2.png

ประเภทและวัตถุประสงค์โครงสร้าง

องค์กรแต่ละประเภท

4.png

หลักการและวิธีการวางแผนอัตรากำลังที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนขององค์กร

5.png

การออกแบบการวางแผนอัตรา

กำลัง Workshop

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page