สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved

Training Programs

โปรแกรมอบรม ปี 2563

/

 วันที่                                                         หลักสูตร                                                          Non-Mem  Member            สถานที่

มกราคม 2563

10

4,500

4,275

Hrod Esie Center ชลบุรี

Hrod Esie Center ชลบุรี

4,300

4,500

10

Hrod Esie Center ชลบุรี

3,325

3,500

13

Hrod Esie Center ชลบุรี

3,325

3,500  

14

Hrod Esie Center ชลบุรี

4,275

4,500

14

Hrod Esie Center ชลบุรี

3,040

3,200  

15

16

3,500

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

17

3,500  

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

Hrod Esie Center ชลบุรี

3,325

3,500  

20

22

3,500  

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

Hrod Esie Center ชลบุรี

4,275

4,500  

24

27

4,500  

4,275

Hrod Esie Center ชลบุรี

Hrod Esie Center ชลบุรี

3,325

3,500  

30

30

4,500  

4,275

Hrod Esie Center ชลบุรี