วันที่                                                         หลักสูตร                                                          Non-Mem  Member            สถานที่

กรกฏาคม 2564

1

2,500

2,300

1

2,500

2,300

2

2,500  

2,300

2

2,500

2,300

2,300

2,500

5

5

2,500

2,300

6

2,500

2,300

6

2,500

2,300

6

2,500  

2,300

7

2,500

2,300

7

2,500

2,300

8

2,500

2,300

8

2,500  

2,300

8

2,500

2,300

9

2,500

2,300

11

2,500

2,300

12

2,500

2,300

12

2,500

2,300

12

2,500

2,300

13

2,500

2,300

13

2,500

2,300

13

2,500

2,300

14

2,500

2,300

14

2,500

2,300

14

2,500

2,300

14

2,500

2,300

15

2,500

2,300

15

2,500

2,300

15

2,500

2,300

16

1600007 - ภาวะผู้นำ (Leadership)  (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

2,500

2,300

16

2,500

2,300

2,300

2,500

16

16

2,500  

2,300

16

2,500

2,300

19

2,500

2,300

19

2,500

2,300

20

2,500  

2,300

20

1900090 - การทำงานเป็นทีม  (อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

2,500

2,300

20-21

12,500

12,000

21

2,500

2,300

22

2,500

2,300

22

2,500

2,300

23

2,500

2,300

26

2,500

2,300

30

2,500

2,300

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved