วันที่                                                         หลักสูตร                                                          Non-Mem  Member            สถานที่

2,300

2,500

1

2

2,500

2,300

2

2,500

2,300

3

2,500  

2,300

3

3,500  

3,300

4

2,500

2,300

4

2,500

2,300

5

2,500

2,500

5

3,500

3,300

8

2,500

2,300

8

3,500

3,300

9

2,500

2,300

9

2,500

2,300

10

2,500

2,300

3,300

3,500

10

2,300

2,500

11

11

2,500

2,300

12

2,500

2,300

12

2,500

2,300

15

2,500

2,300

15

2,500

2,300

2,300

2,500

16

16

2,500

2,300

17

2,500

2,300

18

2,500

2,300

19

2,500

2,300

19

3,500

3,300

19

2,500

2,300

22

2,500

2,300

22

2,500

2,300

23

2,500

2,300

23

3,500

3,300

24

2,500

2,300

24

3,500

3,300

25

2,500

2,300

25

3,500

3,300

26

2,500

2,300

26

2,500

2,300

29

2,500

2,300

29

2,500

2,300

30

2,500

2,300

30

2,500

2,300

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved