ภาพกิจกรรม อบรม/สัมมนา

หลักสูตร การจัดทำ Payroll ข้ันเทพ (วันที่ 7 พ.ค 2562)

หลักสูตร พื้นฐาน 5ส กับการพัฒนาองค์กร (5s Basic) (วันที่ 1 เม.ย. 2562)

หลักสูตร Update การจัดทำสัญญาจ้างและข้อบังคับการทำงาน

ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานใหม่ (วันที่ 24 ต.ค. 2561)

หลักสูตร การบริการคณะกรรมการสวัสดิการ (วันที่ 29 ส.ค. 2561)

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why&8D&5G (วันที่ 22 ส.ค. 2561)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved