top of page
Design ปก 01.png

เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
(Team Building Techniques for organizing)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ฝ่ายบุคคล / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

การบริหารจัดการการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

- การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ไปประยุกต์ใช้ได้แบบมีส่วนร่วม

อบรม เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ

หลักการและเหตุผล

       เมื่อพูดถึงการการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ หลายต่อหลายคนคงจะนึกถึงกิจกรรมที่

ทุกคนในทีมต้องทำร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคี และแน่นอนว่าความตั้งใจในการสร้างทีมนั้นมาจากเจตนาที่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้ว การสร้างทีมขึ้นมาใหม่โดยจับคนที่ไม่

ค่อยรู้จักกันมาทำงานด้วยกัน อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจขึ้น หากคุณเป็นหัวหน้างานที่ต้องการกระชับความสัมพันธ์ของคนในทีม หรือ เป็นฝ่าย HR ที่ต้องดูแลความเป็นไปของพนักงานทั้งหมดของบริษัท เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์จะทำให้พนักงานเกิดความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น และพัฒนาศักยภาพของทีมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรโดยรวมอีกด้วย นำมาซึ่งความรักและสามัคคี เพื่อนำ

องค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

    2)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิคการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ และทำ Workshop

ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมา

ใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ 

02.png

ผู้อบรมสามารถนำการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
ไปประยุกต์ใช้ได้แบบมีส่วนร่วม

26554.jpg

หลักสูตร เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

(Team Building Techniques for organizing)

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ฝ่ายบุคคล / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

นักการตลาด.png

ฝ่ายบุคคล

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(Theory and experience)

26554.jpg
04.png

เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

26554.jpg
03.png

เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกม
และภาพยนตร์

26554.jpg
55588.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

กิจกรรมสัมพันธ์ในองค์กรคืออะไร? ที่มาและความสำคัญของการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

2.png

รูปแบบการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

3.png

หลักความต้องการของมนุษย์ การมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมสัมพันธ์แบบทำงานเป็นทีม

4.png

เทคนิคการวางแผน การกำหนดบทบาทหน้าที่และการสรรหาทีมงาน

5.png

Work Shop การออกแบบการจัด

กิจกรรมสัมพันธ์

6.png

การ Present Work Shop การออกแบบการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

7.png

Commentator การ Present Work Shop การออกแบบการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page