กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต--.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

      การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตนอกจากจะลดต้นทุนได้ด้วยวิธีการ ตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ จําเป็นต่างๆ แล้ว เรายังสามารถทำการลดต้นทุนโดยการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น การลดต้นทุนในส่วนของการปรับปรุงการ ทำงานนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ทั้ง แรงกายและพลังงานสมองควบคู่กันไป คือ เราจำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และ ในการดำเนินการก็จะต้องใช้ความคิดด้วย อาจต้องลองผิดลองถูกซ้ำแล้ว ซ้ำอีก จึงทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าลําบากยากเย็น ซึ่งเป็นความจริงเฉพาะระยะเริ่มต้นเท่านั้น แต่เมื่อสามารถทำให้เข้ารูปเข้ารอยแล้ว และเมื่อการลดต้นทุนมีผลคืบหน้า การ ทำงานก็จะสบายขึ้นเรื่อยๆ เมื่อการลดต้นทุนทำให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์อื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วย หลักสูตรกลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตจะส่งเสริมทักษะ ความรู้ และเครื่องมือคุณภาพที่จะสร้างผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการทำงาน ที่สามารถลดต้นทุน ปัญหาที่เคยเกี่ยวพันกันอย่างสลับซับซ้อนก็จะคลายหลุดออกมา ซึ่งจะทำให้เรา สามารถมองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น

 

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจและตระหนักและเห็นความสำคัญของการลด

ต้นทุนการผลิต

      2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน วิธีการ ขั้นตอนในการลดต้นทุนการผลิต

      3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิ

ภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ระบบลีน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทางานหรือการผลิต

02.png

ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดแนวทางในการลดความสูญเปล่าจากการผลิตการสูญเสียทั้ง 7 ประการ

(7 Waste) และวิธีการจัดการความสูญเสียทั้ง 7 นั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้

26554.jpg

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์ (Constructive process of learning)

26554.jpg
55588.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA

26554.jpg
04.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience

 • 26554.jpg
  6544.png

  แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Lesson 1

  หลักการและแนวคิดในการบริหารต้นทุนในโลกปัจจุบัน

  1) ต้นทุนจากความสูญเปล่า คืออะไร

  2) ต้นเหตุแห่งความสูญเสีย (3MU)

  3) แนวทางการควบคุมต้นทุนจากการสูญเสียในกระบวนการทำงาน

  4) แนวทางการควบคุมการลดต้นทุนการผลิต

  5) อะไรคือหัวใจสำคัญของการควบคุมต้นทุนการผลิต

  6) แนวคิดในการควบคุมต้นทุนการผลิต

 • Lesson 2

  ความรู้ ความเข้าใจในการสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Waste)

  1) ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป

  2) ความสูญเสียจากการขนส่ง

  3) ความสูญเสียจากการรอคอย

  4) ความสูญเสียจากสินค้าคงคลัง 

  5) ความสูญเสียจากผลิตภัณฑ์บกพร่อง 

  6) ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว 

  7) ความสูญเสียจากกระบวนการมากเกินไป 

 • Lesson 3

  เครื่องมือในการลด

  ความสูญเสีย 7 ประการ

  1) Visual Control

  2) Idea Suggestion & Kaizen

  3) FMEA

  4) Pull System

  5) Work Flow Analysis

  6) QCC. Activity

  7) KAIZEN

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต
(Cost reduction strategy)

20 กันยายน 2564 (รุ่น 3)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต
(Cost reduction strategy)

4 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 4)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต

3 MU คือ สาเหตุที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหรือบริการลดลง โดยชื่อ 3MU ย่อมาจากภาษาญี่ปุ่น

ได้แก่ Muda คือ ความสูญเปล่า Mura คือ ความไม่สม่ำเสมอ และ Muri คือ การทำสิ่งที่เกินกำลังของตัวเอง

ซึ่งหากกำจัดทั้ง 3 MU ออกไปได้จะช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
 
 
แนวคิด 3 mu ต้นเหตุความสูญเสีย

3 MU คืออะไร

3 MU ต้นเหตุความสูญเสีย-02

3 MU 7 Waste

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
อบรม เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
อบรม เทคนิคการจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ 5ส บ_0
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ 5ส บ_0
อบรม เทคนิคการจัดทำ 5ส บ
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
 • หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

  หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

 • หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

  ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved