top of page

กลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์กับพันธมิตร, คู่ค้า
เพื่อขับเคลื่อนองค์กร สู่เป้าหมาย ความสำเร็จ

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- กำหนดกลยุทธ์ KPS เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

- วิธีการ จัดทำ Strategic Planning smart KPS

หลักสูตร กลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์กับพันธ

หลักการและเหตุผล

       “การกำหนดกลยุทธ์&การวางแผนกลยุทธ์” เพื่อให้องค์กรสำเร็จมาจากการมีพื้นฐานในการปฏิบัติงาน BSC ให้ชัดเจน แนวทางที่ให้องค์กรประสบความสำเร็จต้องเข้าใจในการบริหารอาจต้องมีพันธมิตร/คู่ค้าเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ ดังนั้นหากผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกยุทธ์พันธมิตรและคู่ค้า ให้ได้การวางกลยุทธ์ขององค์กรที่มีพันธมิตร และ

คู่ค้า ที่สามารถส่งธุรกิจร่วมกันได้เหมาะสมกับองค์กรได้ ผู้เข้ารับการอยรมจะได้หลักการ & วิธีการกำหนดกลยุทธ์พันธมิตรและคู่ค้าแล้วจะได้รับประสบการณ์ของธุรกิจที่

จะประสบความสำเร็จจากการมีกลยุทธ์พันธมิตรและคู่ค้า เป็นแนวทางปรับใช้ในการวางกลยุทธ์องค์กรในอนาคต

วัตถุประสงค์

    1)  เข้ารับการอบรม เข้าใจมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กร (BSC) และความสัมพันธ์ระหว่าง BSC กับ Strategicและ Strategic alliance & joint venture

    2)  ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจการกำหนดเลือกกลยุทธ์พันธมิตรและคู่ค้า

ได้เหมาะสมกับองค์กรและสถานการณ์

    3)  ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจ วิธีการจัดทำ Strategic alliance & joint venture & Smart KPS และการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

กลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์กับพันธมิตร, คู่ค้า เพื่อขับเคลื่อนองค์กร สู่เป้าหมาย ความสำเร็จ

และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

วิธีการจัดทำ Strategic alliance & joint venture & Smart KPS และการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

02.png

การกำหนดเลือกกลยุทธ์พันธมิตรและคู่ค้าได้
เหมาะสมกับองค์กรและสถานการณ์

26554.jpg

หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์กับพันธมิตร

และคู่ค้าเพื่อขับเคลื่อนองค์กร สู่เป้าหมาย ความสำเร็จ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

การบริหารอาจต้องมีพันธมิตร / คู่ค้าเข้ามาสนับสนุนธุรกิจ

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

เป้าหมายการบริหารองค์กร

3.png

การกำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย

5.png

กลยุทธ์พันธมิตร & คู่ค้า

2.png

มาตรฐานการปฏิบัติงาน Balance scorecard

4.png

ความสัมพันธ์ BSC กับ Strategic

6.png

การเลือก & กำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อองค์กร

7.png

เป้าหมายการบริหารองค์กร

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page