top of page

8 ลากิจที่ได้ค่าจ้าง

อัปเดตเมื่อ 9 ก.พ. 2564

#8ลากิจที่ได้ค่าจ้าง


1) ต้องไปติดต่อราชการ2) ต้องไปด้วยตนเอง คนอื่นไปแทนไม่ได้3) ต้องไปในเวลาทำงาน4) เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางมาทำงาน5) น้ำท่วม ไฟไหม้ อุบัติภัยสาธารณะ6) พ่อแม่ ลูก ภรรยา/สามี เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเสียชีวิต7) นายจ้างไม่เสียหาย8) ถูกกฎหมายและศีลธรรม
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page