7 ขั้นตอน การดำเนินกิจกรรม QCC

อัพเดตเมื่อ: มี.ค. 10

#การควบคุมคุณภาพ #qcc


กิจกรรม QCC คืออะไร

กิจกรรมที่สร้างความร่วมมือร่วมใจ ในการสร้างผลงานให้ได้คุณภาพ

ตามเป้าหมาย โดยค้นหาจุดอ่อนและสาเหตุแห่งปัญหา แล้วระดมปัญญา

แก้ไขปรับปรุงและวางแผนคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องSTEP 0

การจัดตั้งกลุ่ม QCC และการจดทะเบียนกลุ่ม QCCSTEP 1

การเลือกหัวข้อปรับปรุงและวางแผนกิจกรรม

แบ่งบทบาทหน้าที่STEP 2

ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมายSTEP 3

วิเคราะห์สาเหตุSTEP 4

พิจารณาและกำหนดมาตรการแก้ไข

และแผนการดำเนินงานSTEP 5

การดำเนินการตามมาตรการSTEP 6

ตรวจสอบผลลัพธ์STEP 7

การจัดทำมาตรฐาน
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved