top of page

คำคมสร้างแรงบันดาลใจ


“เมื่อไหร่เราถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต”

และผลกำไรขององค์กร องค์กรนั้นก็จะขาดเราไม่ได้

แต่หากเมื่อไหร่องค์กรมองว่าเราคือต้นทุน เขาจะกำจัดเราทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้

by อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

ผู้ชํานาญการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ

ดู 444 ครั้ง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page