5 วิธีการบริหารเวลาขั้นเทพ


5 วิธีการบริหารเวลาขั้นเทพ , การบริหารเวลา

5 วิธีการบริหารเวลาขั้นเทพ

1.วางแผนการใช้เวลา - ก่อนเริ่มต้นการทำงานคุณจะต้องมีการคิดวางแผนไว้ล่วงหน้า ว่าในแต่ละวันคุณจะทำอะไรบ้าง เรียงลำดับความสำคัญจนครบทุกงาน จะทำให้คุณไม่สับสนและถ้าคุณทำตามอย่างเป็นระบบ คุณจะใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.การแบ่งงานให้ผู้อื่น - คุณจะต้องรู้จักแบ่งงานให้คนอื่นทำบ้าง แม้ว่าคุณจะไม่วางใจก็ตาม เพราะการแบ่งงานให้ผู้อื่นตามความเหมาะสมของงานจะช่วยแบ่งเบาภาระ แถมคุณยังมีเวลามานั่งคิดงานที่สำคัญอีกด้วย

3.จัดระบบงานให้ระเบียบ - จัดงานหรือเอกสารต่างให้เป็นหมวดหมู่ งานไหนที่สำคัญหรือเร่งด่วนก็ควรแยกเอาไว้ให้ชัดเจน เพื่อเวลาต้องใช้จะได้ไม่ต้องหากันให้วุ่นวาย

4.ปรับปรุงความมีวินัยในตนเอง - ต้องหาว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้คุณไม่สามารถจัดการกับเวลาได้ หากรู้แล้วจงปรับปรุงมันเสีย

5.หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เปล่าประโยชน์ - เช่น การจับกลุ่มคุยเรื่องไร้สาระ หรือการลุกไปสูบบุหรี่บ่อยๆ เพราะถึงแม้จะใช้เวลาไม่กี่นาที แต่นั่นเป็นการทำลายสมาธิและความต่อเนื่องในการทำงาน

Featured Posts