คำคมสร้างแรงบันดาลใจ


บางครั้ง ชีวิตคนเราก็เหมือนท้องฟ้าที่มืดมน แต่ความมืดนั้น จะทำให้เราเห็นแสงดาวที่ชัดเจน

by อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

ผู้ชํานาญการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved