6.ขั้นตอนการทำ Morning Talk


ก่อนเริ่มต้นการทำงานในแต่ละวัน ควรมีการสื่อสารภายในองค์กรด้วยวิธี

Meeting Morning Talk เพื่อให้ทีมงานทุกคนได้รับทราบเป้าหมายในการทำงานในทิศทางเดียวกัน และหากมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานแต่ละวันก็จะสามารถร่วมกันค้นหาสาเหตุ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

6 ขั้นตอนการทำ Morning Talk

  1. กล่าวทักทาย

  2. พูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานแต่ละวัน พร้อมแนวทางแก้ไข

  3. พูดคุยเรื่องเป้าหมายในการทำงานวันนี้

  4. สอนงานเพื่อสร้างความตระหนักและตอกย้ำหรือแจ้งข่าวสารเบื้องต้น

  5. การมอบหมายงานให้ลูกน้องทำ

  6. เช็คขาด ลา มาสาย และสรุปกำลังคนที่ทำงานในวันนั้นๆ

#Morning Talk ถือเป็นการเตรียมพร้อมทีมโดยใช้เวลา 10 – 15 นาทีก่อนเริ่มงานทุกวัน เพื่อเป็นการสื่อสารในองค์กรหรือทีมเพื่อการทำงานที่ชัดเจนเห็นเป้าหมายตรงกันนั่นเองครับ

CREDIT : https://www.dharmniti.co.th/ CREDIT VECTOR : https://www.freepik.com

ดู 4,674 ครั้ง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved