“หัวหน้าแบบไหน” ที่จะได้ใจลูกน้อง!


บริษัทไหน ฝ่ายไหน แผนกไหน ที่มี หัวหน้าดี เก่ง ได้ใจลูกน้อง ย่อมทำให้บรรยากาศในการทำงานมีความสุข และสามารถสร้างทีมเวิร์คได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องเป็นคนมีเหตุผล!

คุณสมบัติสำคัญที่หัวหน้าที่ดีควรมี! นั่นก็คือ “เหตุผล” เพราะหัวหน้าที่ไม่มีเหตุผล เอาอารมณ์มาอยู่เหนือเหตุและผล "ทำให้ลูกน้องไม่ได้รับความยุติธรรมในการทำงาน" ทำงานด้วยความรู้สึกที่ไม่มั่นคง หมดกำลังใจในการทำงาน และไม่มีความสุขเวลาที่ทำงาน

เข้าอกเข้าใจลูกน้อง!

"ชีวิตของคนเรา" ไม่ได้ราบรื่นราบเรียบเหมือนเดิมทุกวันเสมอไป บางครั้งเราก็มีเหตุไม่คาดคิดในชีวิต ที่อาจทำให้เราติดปัญหาในการทำงาน เช่น มีเหตุจำเป็นให้ต้องกลับบ้านก่อน ไม่สามารถมาทำงานได้ ต้องขอแลกเปลี่ยนหรือสลับงานกับผู้อื่นบ้าง หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการ คือหัวหน้าที่มีความเป็น “มนุษย์” ในจิตใจ รู้จักการเข้าอกเข้าใจ และ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ว่าคนเราก็อาจมีเหตุจำเป็น และเหตุด่วนในชีวิตบ้าง หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการ คือหัวหน้าที่รู้จักการ “ยืดหยุ่น” บ้าง ถ้างานยังสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ไม่กระทบต่อเรื่องงาน ก็น่าจะมีการอะลุ่มอล่วยได้บ้าง

เปิดใจรับฟัง!

"หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการ" ไม่ใช่หัวหน้าที่เอาแต่พูดอยู่ฝ่ายเดียว แต่ควรต้อง “เปิดใจรับฟัง” ผู้อื่นด้วย และที่สำคัญคือต้องเปิดใจรับฟังด้วยใจที่เป็นกลาง ปราศจากอคติ เพื่อการทำงานที่ยุติธรรม "และมีความสุขทุกคน ทุกฝ่าย"

ทุ่มเท เสียสละ!

"หัวหน้าที่ทุ่มเท เสียสละตนเองเพื่อส่วนรวม" ในยามที่มีงานเยอะ ก็ทุ่มเททำงานหนักไปพร้อมกับลูกน้อง ในยามที่มีประสบความสำเร็จ ก็ไม่ลืมลูกน้องที่ทุ่มเททำงานร่วมกันมา

"รู้จักการนำใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักการใส่ใจผู้อื่น"

เราต้องการให้คนอื่นปฏิบัติกับเราอย่างไร เราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นกับคนอื่นด้วยเช่นกัน

Credit : goodlifeupdate.com

ดู 286 ครั้ง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved