top of page

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why&8D&5G

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why&8D&5G 5 Why วันนี้จะมาพูดถึง “วิธีการแก้ปัญหา” วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการมองลึกลงไปที่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนแต่วิธีการมองลึกลงไปที่ปัญหาเราจะทำได้อย่างไร?

 
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why&8D&5G

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5Why&8D&5G

5 Why วันนี้จะมาพูดถึง “วิธีการแก้ปัญหา” วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการมองลึกลง ไปที่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนแต่วิธีการมองลึกลงไปที่ปัญหาเราจะทำได้อย่างไร?

5 WHYs คือการตั้งคำถามว่า “ทำไม” ต่อเนื่องไป 5 ครั้ง ทำไมถึงใช้ไม่พอ.. เพราะโดนหักเงินเดือน l ทำไมถึงโดนหักเงินเดือน.. เพราะมาทำงานสาย ทำไมถึงมาทำงานสาย.. เพราะตื่นสาย l ทำไมถึงตื่นสาย.. เพราะนาฬิกาไม่ปลุก ทำไมนาฬิกาไม่ปลุก.. เพราะถ่านหมด เมื่อถามว่า “ทำไม” 5 ครั้ง เราก็จะพบต้นตอของปัญหา บางครั้ง แค่ 5 WHYs นั้นไม่เพียงพอ เราอาจจะไปจบที่ 8 หรือ 10 หรือ 15 WHYs เลยก็ได้

8 D แปดวินัยเทคนิคการแก้ปัญหา 8 D เป็นมาตรฐาน ที่จำเป็นในแก้ไขปัญหาที่มีโครงสร้างอย่างละเอียด D0 : ขั้นตอนการวางแผน : การวางแผนสำหรับการแก้ปัญหาและตรวจสอบ D1 : ใช้ทีมงานที่พร้อมจัดตั้งทีมงานของคนที่มีความรู้ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการ D2 : กำหนดและอธิบายถึงปัญหาที่ : ระบุปัญหาโดยการระบุในแง่ปริมาณที่ทำอะไรที่ไหนเมื่อใดทำไม D3 : การพัฒนาแผนดำเนินการบรรจุระหว่างกาลและตรวจสอบการกระทำระหว่างกาล D4 : ตรวจสอบและการจำแนกและการตรวจสอบสาเหตุและจุดหลบหนี D5 : เลือกและตรวจสอบการแก้ไขถาวร (พีซี) สำหรับปัญหา / การรับรองปลอด D6 : ดำเนินการและตรวจสอบ PCAs : กำหนดและดำเนินการที่ดีที่สุดการดำเนินการแก้ไข D7 : ป้องกันการกระทำซ้ำ / แก้ไข : ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการระบบการดำเนินการปฏิบัติ D8 : แสดงความยินดีกับทีมของคุณ : ตระหนักถึงความพยายามร่วมกันของทีมงาน

5 G สำหรับการหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดที่สุด

1. Genba หน้างาน หมายถึง การลงไปสำรวจที่หน้างานจริง 2. Genbutsu ชิ้นงานที่เป็นตัวปัญหา หมายถึง การดู สังเกต และจับต้องชิ้นงานได้จริง 3. Genjitsu สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานะการณ์ที่เกิดปัญหาจริง 4. Genri ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หลักการที่ใช้ในการทำงาน 5. Gensoku เงื่อนไขประกอบที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ข้อจำกัด ข้อตกลง หรือ กฏที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

ดู 3,578 ครั้ง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page