top of page

หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ

รวมหลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ 2018! การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี? ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีมเพื่อให้องค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย การวิเคราะห์วางแผนงาน การพัฒนาบุคลิกภาพภายในองค์กรการพูดเพื่อสร้างความมั่น ความน่าเชื่อถือ การติดตามงาน การสั่งงาน สำหรับหัวหน้างานให้มีการสื่อสารที่ดี??

 

ดู 253 ครั้ง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page