หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ

รวมหลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ 2018! การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี? ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีมเพื่อให้องค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย การวิเคราะห์วางแผนงาน การพัฒนาบุคลิกภาพภายในองค์กรการพูดเพื่อสร้างความมั่น ความน่าเชื่อถือ การติดตามงาน การสั่งงาน สำหรับหัวหน้างานให้มีการสื่อสารที่ดี??

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved