เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ EP.2

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 4

#การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ


การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การประสานงาน

คือ เป็นการจัดให้คนในองค์การทำงานให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์เป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติขององค์การเป็นหลัก


เทคนิคการประสานงาน

1)  มองคนในแง่ดี     

2)  รู้จำชื่อคนได้     

3)  มีความรู้ในเรื่องที่ติดต่อ      

4)  เป็นผู้ฟังที่ดี

5)  ควบคุมอารมได้     

6)  สร้างความเป็นกันเอง      

7)  ให้เกียรติยกย่อง ให้ความซึ่งกัน


คุณสมบัติของผู้ประสานงานที่ดี

1) เก่งในเรื่อง“การสื่อสาร” เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจและยอมรับ

2) เก่งในเรื่อง“การแก้ไขปัญหา” แม้ปัญหานั้นจะยากเพียงใด

3) เป็น “คุณอำนวย” ที่ทำหน้าที่ช่วยขจัดปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพ
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved