top of page

เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

อัปเดตเมื่อ 9 ก.พ. 2564

#เทคนิคการนําเสนองานการนำเสนอ

คือ การถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่ผสมผสานกัน ศิลปะการพูดได้เหมาะสมลักษณะและรูปแบบการนำเสนอ

1) ผู้นำเสนอ และใช้เอกสารประกอบ (Handout)2) ผู้นำเสนอ ใช้วัสดุ - อุปกรณ์เครื่องฉาย

เป็นสื่อและมีเอกสารประกอบ3) จัดเป็น Display ในรูปของนิทรรศการ

ที่ใช้ Post line เป็นเส้นนำทางเคล็ดลับสำหรับการนำเสนอ

รู้จักหัวข้อที่จะพูด ค้นคว้าหาข้อมูลสำหรับ หัวข้อที่ได้รับ ให้นำเสนอก่อน

ที่จะเริ่มลงมือสร้างงานใช้ประโยคสำคัญเกี่ยวกับหัวข้อ

หาประโยคหรือประเด็นสำคัญจากหัวข้อมานำเสนอ คำคม

วรรคทองที่น่าสนใจมาประกอบใช้ข้อความแต่น้อยบนสไลด์

สไลด์เป็นเพียงนำเสนอหัวข้อประกอบไม่ใช่ให้ข้อความนำเสนอตัวมันเองจำกัดจำนวนสไลด์ให้เหมาะสมกับเวลา

คำนวณเวลาที่ได้รับในการนำเสนอถ้าเตรียมตัว มีซักซ้อมแล้วจะสร้าง

สไลด์ให้เหมาะสมกับเวลาได้วางตำแหน่งข้อความรูปแบบให้เหมาะสม

ตัวอักษรข้อความ อยู่ในจุดเด่นใช้ฟอนต์อ่านง่ายสีสันเด่น จัดวางให้มองเห็นชัดเจน

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page