เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9

#เทคนิคการนําเสนองานการนำเสนอ

คือ การถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่ผสมผสานกัน ศิลปะการพูดได้เหมาะสมลักษณะและรูปแบบการนำเสนอ

1) ผู้นำเสนอ และใช้เอกสารประกอบ (Handout)2) ผู้นำเสนอ ใช้วัสดุ - อุปกรณ์เครื่องฉาย

เป็นสื่อและมีเอกสารประกอบ3) จัดเป็น Display ในรูปของนิทรรศการ

ที่ใช้ Post line เป็นเส้นนำทางเคล็ดลับสำหรับการนำเสนอ

รู้จักหัวข้อที่จะพูด ค้นคว้าหาข้อมูลสำหรับ หัวข้อที่ได้รับ ให้นำเสนอก่อน

ที่จะเริ่มลงมือสร้างงานใช้ประโยคสำคัญเกี่ยวกับหัวข้อ

หาประโยคหรือประเด็นสำคัญจากหัวข้อมานำเสนอ คำคม

วรรคทองที่น่าสนใจมาประกอบใช้ข้อความแต่น้อยบนสไลด์

สไลด์เป็นเพียงนำเสนอหัวข้อประกอบไม่ใช่ให้ข้อความนำเสนอตัวมันเองจำกัดจำนวนสไลด์ให้เหมาะสมกับเวลา

คำนวณเวลาที่ได้รับในการนำเสนอถ้าเตรียมตัว มีซักซ้อมแล้วจะสร้าง

สไลด์ให้เหมาะสมกับเวลาได้วางตำแหน่งข้อความรูปแบบให้เหมาะสม

ตัวอักษรข้อความ อยู่ในจุดเด่นใช้ฟอนต์อ่านง่ายสีสันเด่น จัดวางให้มองเห็นชัดเจน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved