สาระสำคัญ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563

#พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #HR


ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น

1) ชื่อ

2) เบอร์โทรศัพท์

3) ที่อยู่

4) วันเกิด

5) Location

6) รูปภาพ

7) รหัสประจำตัว

8) Browsing Historyสาระสำคัญของ พ.ร.บ.

1) ผู้เก็บข้อมูลต้องชี้แจงข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมและต้องได้รับอนุญาต

หรือความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้นจึงจะสามารถใช้และเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของได้

2) ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง

ของข้อมูล โดยไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

3) เจ้าของข้อมูลสามารถยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้เก็บข้อมูลและ

สามารถขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลตามความต้องการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(ส.ค.ส.)

หน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานในการเก็บรวมรวม การใช้ และ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐเอกชน

และบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล


2) คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนเมื่อมีการละเมิด ตรวจสอบผู้เก็บข้อมูล

ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆหากผู้เก็บรวบรวมข้อมูลฝ่าฝืน บทลงโทษ

1) ทางอาญา

- จำคุก 6 เดือน - 1 ปี หรือปรับ 5 แสน - 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2) ทางปกครอง

- ปรับ 5 แสน หรือ 5 ล้านบาทมีผลบังคับใช้ 28 พฤษภาคม 2563

ดู 26 ครั้ง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved