ระบบ LEAN and Six Sigma

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9

#ระบบการผลิตแบบลีน


LEAN คือ??

ระบบ LEAN (ลีน) คือ การบริหารจัดการการผลิตภายในองค์กร

โดยปราศจากความสูญเปล่า(Waste) สามารถจัดการปัญหาหรือสิ่ง

รบกวนกระบวนการผลิตได้โดยการจัดการทำงานในองค์กรเป็นไปในทางเดียวกัน..6 Sigma คือ?

แนวคิดที่ไม่ได้มุ่งเพียงแค่ ระบบการผลิตลีน เท่านั้นเป็นกระบวนการใน

การพัฒนาคุณภาพ โดยการลดข้อบกพร่อง หรือความสูญเสียต่อสินค้าและบริการ..


ความสูญเปล่า 8 ประการ Wastes


1) สินค้าคงคลัง

(Inventory)2) ผลิตมากเกินไป

(Overproduction)3) ต้องแก้ไข

(Correction)4) การเคลื่อนไหวของวัสดุ

(Material Movement)5) การรอ

(Waiting)6) การเคลื่อนไหว

(Motion)7) การประมวลผลที่ไม่เกิดคุณค่า

(Non-Value Added Processing)8) การใช้คนไม่เหมาะสม

(Underutilized People)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved