ระบบการผลิตแบบโตโยต้า

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9

#ระบบการผลิตโตโยต้า


(Toyota Production System : TPS) ระบบการผลิตที่เน้นในเรื่องการกำจัดความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดย ผลิตสินค้าที่ลูกค้าต้องการ เพื่อควบคุมสินค้าคงคลังในจำนวนทีจำเป็นหรือของส่วนเกินต่างๆ จากกระบวนการผลิต1) People / Partner (บุคคล / ผู้ร่วมงาน)

2) Process (กระบวนการทํางาน)

3) Philosophy (ปรัชญาการทํางานขององค์กร)

4) Problem solving (การแก้ไขปัญหาการผลิต)TOYOTA สามารถผลิตรถยนต์ได้โดยมี ต้นทุนในการผลิตที่ตํ่ากว่าผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น

หลักการสําคัญในการลดต้นทุนการผลิตของ TOYOTA คือ Just In Time (JIT) และ JIDOKAการผลิตแบบทันเวลาพอดี

1) ผลิตและส่งมอบสินค้า / บริการในเวลาที่ต้องการ

2) ผลิตในปริมาณที่จําเป็น เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

3) ลดการสูญเปล่า หรือวัสดุคงคลังที่ไม่จําเป็นออกไปให้หมด โดยใช้วิธีการดึง (Pull Method of material flow)Jidoka

คือกระบวนการควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

ที่อาจเกิดขึ้นในสายการผลิตหรือในเครื่องจักร

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved