top of page

ไม่ตอบไลน์ ไม่รับสายนอกเวลางาน ไม่ผิด! และนายจ้างไม่สามารถไล่ออกเพราะเหตุผลนี้ได้


ไม่ตอบไลน์ ไม่รับสายนอกเวลางาน ไม่ผิด! และนายจ้างไม่สามารถไล่ออกเพราะเหตุผลนี้ได้ ถ้าอยากให้ทำงานล่วงเวลา ต้องจ่าย OTในวันหยุดพักผ่อนที่คุณวางแผนไว้ว่าจะดูซีรีส์ในคืนวันศุกร์จนดึก แล้วนอนตื่นสาย ๆ แต่เช้าวันเสาร์กลับมีเสียงไลน์เด้งเข้ามาปลุกคุณแต่เช้า แถมพอเปิดดูแล้ว เป็นข้อความจากหัวหน้าของคุณ ที่ไลน์มาสั่งงานทิ้งไว้ก่อน หรือฝากทำงานด่วนงานเร่ง แม้จะเป็นวันหยุดของคุณก็ไม่เว้น กลายเป็นว่า วันหยุดไม่ได้หยุด เวลาพักไม่ได้พัก ไปซะงั้น ! ซึ่งนี่เป็นปัญหาของหลาย ๆ คน ตั้งแต่เรามีไลน์หรือโปรแกรมแชทอื่น ๆ ที่ทำให้หัวหน้าสั่งงานเราได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่พิมพ์ และหลายคนเลือกที่จะตอบไลน์นอกเวลางาน เพราะกลัวว่าจะทำให้งานไม่ผ่านการประเมิน และดูเป็นคนไม่รับผิดชอบ ไม่สนใจงาน แล้วจะส่งผลกระทบต้องตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองได้ ส่วนหัวหน้าบางคนก็มักใช้ข้ออ้างว่า ไลน์ทิ้งไว้ก่อน มาอ่านที่หลังได้นะ เพราะกลัวตัวเองลืม ทั้ง ๆ ที่จริงแล้ว การ ไม่ตอบไลน์ นอกเวลางาน นั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องรู้สึกผิดแต่อย่างใด


ตามหลักข้อกฎหมายของไทยแล้ว การที่ลูกน้องไม่ตอบไลน์นายจ้าง นอกเวลางานหรือในวันหยุด วันลา ไม่ใช่เรื่องผิดเช่นกัน และไม่สามารถนำมาเป็นเหตุผลที่ใช้ประเมินผลงาน หรือนำมาเป็นเหตุผลที่ใช้ไล่พนักงานออกได้ ในเพจกฎหมายแรงงาน โดย รศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสั่งงานผ่านไลน์และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความเฟซบุ๊ก Whatsapp หรืออีเมล โดยอ้างอิงจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานไว้หลายมาตรา เช่น มาตรา 23 กำหนดว่าให้นายจ้างประกาศเวลาทำงาน โดยวันหนึ่งไม่เกิน 8 ชั่วโมง การทำงานนอกเหนือหรือเกินจากเวลาทำงานปกติ 8 ชั่วโมง จะถือว่าเป็นการทำงาน “ล่วงเวลา” และถ้าเป็นการทำงานล่วงเวลานายจ้างต้องจ่าย “ค่าล่วงเวลา” ถ้าล่วงเวลาวันธรรมดาจ่าย 1.5 เท่า ถ้าล่วงเวลาในวันหยุดจ่าย 3 เท่า และมาตรา 24 ที่กำหนดว่าการทำงานล่วงเวลาจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วย จึงทำให้การสั่งงานผ่าน Social Media สามารถแตกออกได้เป็น 3 ประเด็น และจะถูกวิเคราะห์ตามข้อกฎหมายดังนี้


การสั่งงานผ่าน Line และ Social media อื่น ๆ ในเวลางาน เป็นสิ่งที่นายจ้างสามารถทำได้ เพราะยังอยู่ในช่วงเวลาทำงานตามที่ได้ตกลงกันไว้การสั่งงานผ่าน Line Facebook message Whatsapp และ Email “นอกเวลางาน” หรือ “ในวันหยุด” ที่ทำให้ลูกน้องหรือลูกจ้าง ต้องทำงานนอกเวลางาน เช่น การทำเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล หรือค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อใช้ในงาน หรือทำงานอื่น ๆ ลูกน้องมีสิทธิที่จะปฏิเสธได้ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 24 และหัวหน้าหรือนายจ้างไม่มีสิทธิเอาเหตุผลนี้ไปใช้ประเมินผลงานได้ เพราะถือว่าเป็นการ “สั่งงานนอกเวลางาน” นอกจากนี้ ถ้าต้องทำงานล่วงเวลาจริง ๆ ลูกน้องหรือลูกจ้างก็มีสิทธิได้รับเงิน OT หรือค่าล่วงเวลาด้วย ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในมาตรา 61,63 และมาตรา 62 กำหนดไว้ถ้าเป็นการสอบถามหรือสื่อสารทั่วไป เช่น ถามที่เก็บกุญแจตู้ หรือขอรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ ในเพจสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 แสดงความเห็นไว้ว่า ไม่ถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา หัวหน้าหรือนายจ้างไม่ต้องรับผิดในการจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าทำงานในวันหยุด

ดู 130 ครั้ง

Comments


Featured Posts