ภาวะผู้นําการทำงานเป็นทีม

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9

#ภาวะผู้นํา #การทำงานเป็นทีมงาน


1) ทฤษฎีความร่วมมือ (Cooperation Theory)2) เน้นเพื่อนร่วมงานไม่ใช่คู่แข่ง3) “เพื่อนร่วมทีม”  และลดการใช้คำว่า “ลูกน้อง”4) สร้างบรรยากาศที่ดี5) สร้างความเชื่อถือ6) สร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงาน7) แสดงถึงความเป็นผู้นำทีมที่ดี8) มีความอดทน9) ให้คำแนะนำสมาชิก
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved