top of page

ป่วยจากการทำงาน จนกระทั่งถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับเงินทดแทน

อัปเดตเมื่อ 24 พ.ค. 2566

#โรคจากการทำงาน #ป่วยจากการทำงาน #เงินทดแทน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1683/2539

ลักษณะงานของผู้ตายซึ่งเป็นหัวหน้างานทั่วไป มีหน้าที่ดูแลการก่อสร้างทั้งให้คำปรึกษาแก่คนงานเมื่อมีเหตุขัดข้องในการทำงาน ย่อมก่อให้เกิดความเครียด ได้อันเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง การที่ผู้ตายกำลังนั่งทำงาน เกี่ยวกับแบบก่อสร้างอยู่แล้ว บ. มาตามไปดูการติดตั้งประตูม้วนที่มีปัญหาต้องเดินทางไกลประมาณ 200 เมตร ท่ามกลางแดดร้อนจัด ย่อมก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้น


ในทันทีทันใดได้อันเป็นเหตุให้มีความดันโลหิตสูงมากขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้เส้นโลหิตที่ก้านสมองแตกและผู้ตายถึงแก่ความตายถือว่าผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานโจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นทายาทของผู้ตายจึงมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากจำเลย


โรคจากการทำงาน

โรคจากการทำงาน (Occupational Disease) คือ ภาวะสุขภาพ หรือความผิดปกติ ที่เกิดจากสภาพเป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทำงานโดยตรง แต่การทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดโรค หรืออาจส่งผลให้โรคที่เป็นรุนแรงมากขึ้นแวดล้อมในการทำงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการทำงา เช่น ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ความเครียดหลังเกิดบาดแผล มะเร็ง แต่การทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดโรค หรืออาจส่งผลให้โรคที่เป็นรุนแรงมากขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูงจากความเครียด, จากการทำงาน หรือโรคกระเพราะอาหารจากการทำงานกะ เป็นต้น

ดู 112 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page