ประโยชน์ ของระบบ IATF 16949 : 2016

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9องค์กรที่ได้รับการรับรองจะได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพของการผลิต

ว่าผลิตได้ตามข้อกำหนดของลูกค้าและสามารถส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับทุกค่ายได้เป็นใบเบิกทางที่ดีในการติดต่อ เพื่อเป็น Supplier ให้กับลูกค้ารายใหม่

ทั้งในและต่างประเทศสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพชิ้นส่วน ที่ส่งมอบให้กับลูกค้า

เนื่องจากการควบคุมเป็นไปตามข้อกำหนดลูกค้าใช้วัสดุหรือปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ

มีการพัฒนาการจัดการบริหารงานอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ การทำงานขององค์กร ว่ามี

ระบบมาตรฐานเทียบเท่ากับระบบสากล


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved