top of page

ประโยชน์ ของระบบ IATF 16949 : 2016

อัปเดตเมื่อ 9 ก.พ. 2564องค์กรที่ได้รับการรับรองจะได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพของการผลิต

ว่าผลิตได้ตามข้อกำหนดของลูกค้าและสามารถส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับทุกค่ายได้เป็นใบเบิกทางที่ดีในการติดต่อ เพื่อเป็น Supplier ให้กับลูกค้ารายใหม่

ทั้งในและต่างประเทศสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพชิ้นส่วน ที่ส่งมอบให้กับลูกค้า

เนื่องจากการควบคุมเป็นไปตามข้อกำหนดลูกค้าใช้วัสดุหรือปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ

มีการพัฒนาการจัดการบริหารงานอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ การทำงานขององค์กร ว่ามี

ระบบมาตรฐานเทียบเท่ากับระบบสากล