ประโยชน์ ของระบบ IATF 16949 : 2016


ประโยชน์ ของระบบ IATF 16949 : 2016

องค์กรที่ได้รับการรับรองจะได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพของการผลิต ว่าผลิตได้ตามข้อกำหนดของลูกค้าและสามารถส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับทุกค่ายได้


เป็นใบเบิกทางที่ดีในการติดต่อ เพื่อเป็น Supplier ให้กับลูกค้ารายใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ


สร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพชิ้นส่วน ที่ส่งมอบให้กับลูกค้า

เนื่องจากการควบคุมเป็นไปตามข้อกำหนดลูกค้า


ใช้วัสดุหรือปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ

มีการพัฒนาการจัดการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง


ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ การทำงานขององค์กร ว่ามีระบบมาตรฐานเทียบเท่ากับระบบสากล

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved