top of page

ทำงานโอที ต้องได้ค่าจ้างเป็นเงิน อย่ามาเปลี่ยนเป็นวันหยุดมันแทนกันไม่ได้

#โอท#ล่วงเวลา #กฎหมายแรงงาน #กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน #กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้


อธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยืนยัน การทำงานล่วงเวลา หรือ OT นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเงินเท่านั้น ตามกฎหมายไม่สามารถให้เป็นวันหยุดทดแทนได้


วันที่ 26 มกราคม 2564 มีรายงานว่า นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าวเรื่องค่าล่วงเวลาต้องจ่ายเป็นเงิน ไม่สามารถชดเชยเป็นวันหยุดได้ ยืนยันว่าเป็นความจริง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กำหนดกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา หรือ OT ในวันทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง เป็นเงินในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงาน ตามจำนวนผลงานที่ทำได้

.

สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย คำนวณเป็นหน่วย และในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดแก่ลูกจ้าง ในอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้ คลิกที่นี่

.

ทั้งนี้ การทำงานล่วงเวลาต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้น จะแลกเปลี่ยนเป็นวันหยุดเพิ่มเติม หรือวันหยุดสะสมไม่ได้ ที่มา : https://bit.ly/3utzIuo

ดู 889 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page