จิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9

#การจัดการลูกน้อง

จิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง

Psychology Management & Subordinateไม่แสดงอำนาจที่เหนือกว่า

ไม่ควรใช้อำนาจ ในการแสดงความคิดเห็น ยกตนข่มท่าน หรือใช้อำนาจ

ในการบังคับให้คนอื่นคิดเห็นเหมือนตนหรือ พูดจาเชิงวางอำนาจ

ที่ทำให้ลูกน้องเกิดความเกรงใจและไม่กล้าแสดงความคิดเห็นตอบควรให้เกียรติเรื่องความเท่าเทียมกัน

แม้จะต่างวัยกัน แต่ทุกคนก็มีสิทธิในการเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกน้อง หรือผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าได้แสดงความคิดเห็น

อย่างอิสระ และพร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกคน

อย่างเท่าเทียมกันทุกความคิดเห็นไม่ใส่อารมณ์ในคำพูด

หัวหน้าควรควบคุมอารมณ์ของตนเอง ให้ได้มากที่สุด ไม่ใส่อารมณ์

ลงไปในคำพูดเพราะนั่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้ง

หรือแม้กระทั่งทำให้ลูกน้องไม่กล้าแสดงความคิดเห็นกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น

ควรกระตุ้นให้ลูกน้อง แสดงความคิดเห็นให้ครบและหมั่นสังเกต

คนที่นิ่งเงียบให้เป็นบางครั้ง เขาอาจจะไม่กล้าพูดในที่สาธารณะ

ควรมีวิธีการในการชวนเขาแสดงความคิดเห็นในขณะเดียวกัน

หัวหน้าก็ควรเปิดประเด็นในการแสดงความคิดเห็นอื่นๆ


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved