top of page

จุดเสี่ยง COVID 19 ในสำนักงาน

อัปเดตเมื่อ 23 เม.ย. 2564

1) สแกนนิ้ว

2) ที่จับประตู

3) ห้องน้ำ

4) โต๊ะอาหาร

5) ตู้กดน้ำ

6) พื้นที่พักผ่อน

7) เครื่องถ่ายเอกสาร

8) โต๊ะทำงาน

9) ห้องประชุม

10) อุปกรณ์ส่วนรวม

(ที่มาจาก : ศูนย์อำนวยการส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน)

ดู 87 ครั้ง

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts