การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9

#ความพร้อมเป็นหัวหน้างาน


หัวหน้างานที่จะเป็นผู้นำได้

1) มุ่งมั่นในการทำงาน2) สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ3) มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ4) เป็นผู้ฟังที่ดี5) มีระบบและระเบียบ6) มีส่วนร่วมกับทีม7) เป็นเจ้าของงานและความรับผิดชอบ8) กล้าหาญและตรงไปตรงมา9) รู้จักลูกทีม10) เป็นผู้ตามที่ดี


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved