การป้องกันความผิดพลาด แบบ Poka Yoke

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9

#ระบบป้องกันความผิดพลาด #PokaYoke


ขั้นตอนปรับปรุง

1) วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต2) วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความผิดพลาดของพนักงาน3) กำหนดแผนมาตรการแก้ไขทบทวนผลกระทบจากมาตรการ4) ปฎิบัติการปรับปรุง5) มาตรการที่ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต้องกำหนดมาตรฐานปฏิบัติ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved